Skip to main content
TR EN

Course Catalog

SİYASET BİLİMİ - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAPS)

Core Electives
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CONF 500 Uluslararası Çatışma ve Barış 10 3 SSBF
     CONF 502 Savaş ve Barış Değişkenleri 10 3 SSBF
     CONF 504 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü 10 3 SSBF
     CONF 510 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 10 3 SSBF
     CONF 531 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 10 3 SSBF
     CONF 536 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 10 3 SSBF
     ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 10 3 SSBF
     ES 505 Avrupa Dış Politikası 10 3 SSBF
     POLS 500 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 10 3 SSBF
     POLS 501 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 10 3 SSBF
     POLS 503 Karşılastırmalı Yöntem 10 3 SSBF
     POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 505 Siyasal Düşünce:Konular, Kavramlar, Tartışmalar 10 3 SSBF
     POLS 507 Siyasal İdeolojiler 10 3 SSBF
     POLS 508 İslamda Yenilenme Hareketleri 10 3 SSBF
     POLS 509 Türk-Yunan İlişkileri 10 3 SSBF
     POLS 511 10 3 SSBF
     POLS 512 Yeni Sağda Değişen Parametreler 10 3 SSBF
     POLS 513 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 10 3 SSBF
     POLS 514 Güney Avrupa'da Politika 10 3 SSBF
     POLS 521 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 10 3 SSBF
     POLS 522 Siyaset ve Kültür 10 3 SSBF
     POLS 523 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 10 3 SSBF
     POLS 525 Sivil Toplum 10 3 SSBF
     POLS 526 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 10 3 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 534 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 10 3 SSBF
     POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 10 3 SSBF
     POLS 536 Sosyal Simülasyon Yöntemlerine Giriş 10 3 SSBF
     POLS 537 Siyaset Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri 10 3 SSBF
     POLS 539 Türkiye ve Ortadoğu 10 3 SSBF
     POLS 541 Uluslararası Örgütler 10 3 SSBF
     POLS 542 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 10 3 SSBF
     POLS 543 Uluslararası Müzakere 10 3 SSBF
     POLS 546 Latin Amerika Siyasal Hayatı 10 3 SSBF
     POLS 548 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 10 3 SSBF
     POLS 549 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 10 3 SSBF
     POLS 550 Türk Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 553 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Sorunlar 10 3 SSBF
     POLS 554 Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Parti Sistemi Araştırması 10 3 SSBF
     POLS 555 Türk Dış Politikası 10 3 SSBF
     POLS 556 Tanzimat Çalışmaları 10 3 SSBF
     POLS 557 Otoriter Rejimlerde Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 560 Avrupa'da Modern Devlet 10 3 SSBF
     POLS 561 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 10 3 SSBF
     POLS 562 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 10 3 SSBF
     POLS 563 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 10 3 SSBF
     POLS 564 Enerji Politikaları 10 3 SSBF
     POLS 565 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 10 3 SSBF
     POLS 566 Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler: Seçilmis Konular 10 3 SSBF
     POLS 572 Nietzsche 10 3 SSBF
     POLS 580 Siyasal iktisat 10 3 SSBF
     POLS 581 Avrupa Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 10 3 SSBF
     POLS 584 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 10 3 SSBF
     POLS 589 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 10 3 SSBF
     POLS 592 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 10 3 SSBF
     POLS 593 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 10 3 SSBF
     POLS 594 Türk Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 595 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 10 3 SSBF
     POLS 596 Avrupa Güvenliği 10 3 SSBF
     POLS 597 Avrupa Birliğinde Yönetişim Dinamikleri 10 3 SSBF
     POLS 598 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 10 3 SSBF
     POLS 600 Siyaset Teorisi Semineri 10 3 SSBF
     POLS 601 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri 10 3 SSBF
     POLS 620 Milliyetçilikler Semineri 10 3 SSBF
     POLS 630 Araştırma Metodları Semineri 10 3 SSBF
     POLS 640 Uluslararası İlişkiler Semineri 10 3 SSBF
     POLS 650 Türk Siyaseti Semineri 10 3 SSBF
     POLS 700B Siyaset Biliminde Okuma&Araştırma: Avrupa Birliği 10 3 SSBF
     POLS 700C Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Siyasal Sistemler 10 3 SSBF
     POLS 700I Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Uluslararası İlişkiler 10 3 SSBF
     POLS 700P Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Kamu Politikaları 10 3 SSBF
     POLS 700R Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 700T Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Karşılaştırmalı Siyaset Kuramı 10 3 SSBF
     POLS 700TR Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 790 Yönlendirilmiş Çalışma I 10 0 SSBF
     POLS 791 Yönlendirilmiş Çalışma II 10 0 SSBF
     POLS 792 Yönlendirilmiş Çalışma III 10 0 SSBF
     SOC 502 Medya ve Siyaset 10 3 SSBF
     SOC 508 Din ve Siyaset 10 3 SSBF