Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 597 Avrupa Birliğinde Yönetişim Dinamikleri 3 SU Kredi
Avrupa Birliğinde çeşitli kurumlar, giderek artan sıklıkta ve vurguyla, en iyi yönetişim kavramıyla temsil edilebilecek, politikalar oluşturdular ve uygulamalarda bulundular. Birlik, sınırlı bazı alanlarda ortak politikalar düzenlemekle birlikte, çoğu diğer alanda, yerindenlik ilkesi uyarınca, mümkün olan en alt yönetimsel düzeyde, ortaklar arasında işbirliğini özendirmekte. Sosyal Fon ve Bölgesel ve Uyum Fonu gibi temel uygulama araçları çerçevesindeki düzenlemeler, yönetişim kavramının özüne uygun olarak, yeni bir toplumsal işbölümü, paydaşlar arasında yeni işbirliği türleri ve yeni katılım biçimleri öngörmekte. Bütün bu gelişme ve eğilimler, yönetişim kavramının bütün boyutlarıyla sistematik ele alınabileceği ve Avrupa Birliğindeki uygulamalarının aday ülkeler açısından esin kaynağı olabilecek şekilde irdelenebileceği bir dersin gerekcesini oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :