Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders siyaset biliminde kullanılan nicel araştırma yöntemlerine bir giriş dersidir. Sosyal bilimlerde ölçüm sorunsalı, istatistiki betimleme ve tablo analizi, olasılık, dağılım teorisi, merkezi limit teoremi, örnekleme, hipotez testleri, çok değişkenli regresyon metotları gibi başlıklar içeren istatistik ve veri analizi konularında temel oluşturmaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2022-2023 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2021-2022 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2020-2021 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2011-2012 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2008-2009 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2007-2008 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2006-2007 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2005-2006 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2004-2005 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2003-2004 Araştırma Yöntemleri I 3
Onkosul: POLS 529 - Lisans - En Az D
Yankosul: POLS 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :