Skip to main content
TR EN

Course Catalog

SOC 508 Din ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders dini ve siyasi otoritelerin, söylemlerin ve kurumların birbirleriyle etkileşimini tarihsel, karşılaştırmalı ve normatif açılardan incelemektedir. Derse, dinin modern siyasi kurumların ve kimliklerin - modern devlet, uzun mesafeli ve ulusal toplumsal hareketler, refah devleti rejimleri ve ulusal kimlikler - oluşumundaki rolünü irdeleyerek başlayacağız. Ardından dini siyasetin değişik boyutlarını, özellikle dini hareketler ve şiddet, dini partilerin yükselişi ve dönüşümü, siyasi bir ideoloji ve hareket olarak sekülarizm, ve dinsel siyasetin demokrasiyle ilişkisi konularına odaklanarak inceleyeceğiz. Siyaset kuramında dinin kamusal yaşamdaki ve siyaset alanındaki meşru yeri üzerine yakın zamanda yapılan tartışmaları gözden geçirerek dersi noktalayacağız. Dönem boyunca Avrupa, A.B.D., Ortadoğu ve Güneydoğu Asya?dan örnek olaylar incelenecektir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Din ve Siyaset 3
Güz 2022-2023 Din ve Siyaset 3
Güz 2020-2021 Din ve Siyaset 3
Güz 2019-2020 Din ve Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Din ve Siyaset 3
Güz 2013-2014 Din ve Siyaset 3
Güz 2012-2013 Din ve Siyaset 3
Güz 2011-2012 Din ve Siyaset 3
Bahar 2010-2011 Din ve Siyaset 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :