Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 557 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin otoriter ve demokratik rejimler arasındaki kavramsal ve işlevsel farkları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Derste işlenecek başlıca konular arasında çeşitli otoriter rejimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, demokrasilerin güçsüzleşip yerlerini otoriter rejimlerin almasının sebepleri, otoriter rejimlerde siyasal gücü ellerinde bulunduranların iktidarda kalabilmek için uyguladıkları yöntemler, otoriter rejimlerde devlet-toplum ilişkileri ve otoriter rejimlerlerin sona erdirilerek yeniden demokrasiye dönüşün yollarının incelenmesi bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Güz 2023-2024 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Güz 2022-2023 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Güz 2021-2022 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :