Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 593 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3 SU Kredi
Bu ders 1960 sonrası dönemde Türk siyasetindeki gelişmeleri ve değişimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım tarihsel olmaktan çok analitik olmayı ve toplumsal teori arkaplanı ile son zamanlarda ortaya çıkan kavramlar üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu ders 1960 sonrasındaki modernlik, Kemalizm, laiklik, milliyetçilik, sol, aşırı sağ, popüler kültür gibi konuları siyasal kuram ve felsefi ağırlıklı olarak tartışmayı amaçlarken, kimlik ve değişim politikasını başlangıç noktası olarak ele alıp tartışacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 2001-2002 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 2000-2001 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 1999-2000 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :