Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 500 Uluslararası Çatışma ve Barış 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası çatışma ve barış alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcıların sunduğu değişik tanımlar, bakış açıları, aktörler ve araçları inceleyerek barış çalışmaları ve uyuşmazlık çözümü alanlarına genel bir bakış sunar. Ders uluslararası çatışma ve barışın nedenleri ve koşullarını inceleyen teorik ve ampirik literatürünün bir incelemesidir. Çatışma ve barışa farklı hatta bazen birbiriyle çatışan farklı bakış açılarını, bunların tarihsel gelişimini, ana varsayımlarını, yöntemlerini ve bunların mevcut durumdaki çatışmalara uygulanmasını inceler. Bu derste ayrıca barışın elde edilmesi için kullanılan ''zorlayıcı güç'', ''şiddetsiz mücadele'', ''dünya düzeni yoluyla barış'', ''kişisel ve toplumsal dönüşüm? kavramları incelenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Bahar 2021-2022 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Güz 2020-2021 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :