Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 514 Güney Avrupa'da Politika 3 SU Kredi
Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin paylaştıkları siyasi, ekonomik ve kültürel özellikler onları batıdaki komşularından ayırıyor. Mesela demokrasilerini daha geç sağlamlaştırdılar ve (İtalya haricinde) Avrupa Topluluğu'na kuruluşundan yaklaşık otuz yıl sonra katıldılar. Bu derste Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın siyaseti, toplumu ve ekonomisi karşılaştırmalı olarak çalışılacak. İlk olarak, Güney Avrupa ülkelerinin devlet yapısı, siyasi partileri ve seçim sistemleri tanıtılacak. İkinci olarak, iki dünya savaşı arasındaki Salazar, Franco, Mussolini ve Metaxas otoriter rejimlerinin sebepleri, politikaları ve çöküşleri irdelenecek. Bu bağlamda, Güney Avrupa'da demokrasinin nasıl sağlamlaştırıldığının da üzerinde özellikle durulacak. Süregelen problemler de, mesela İspanya'da Bask bölgesi milliyetçiliği, İtalya'da Sicilya mafyası, Yunanistan'daki Müslüman azınlık, ayrıca tartışılacak. Son olarak Güney Avrupa ülkelerinin Avrupa Topluluğu'na girişleri, Birlik içindeki politikaları ve rolleri ve AB'nin Güney Avrupa üzerindeki etkileri ile ders tamamlanacak.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Güney Avrupa'da Politika 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :