Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 562 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere kurumsal analizde rasyonel tercih açısından Avrupa entegrasyonunu anlamaya yönelik çalışmaları sunmayı hedeflemektedir. Avrupa entegrasyonu kurumsal yapılanışlar ve bunların siyasal sonuçları, grup tercihlerinin analitik karakteri, oylama metotları ve oy verme davranışı, kooperasyon, kolektif hareket, kamu malları, kurumsal tercihler ve reform tartışmaları çerçevesinde sunulacaktır. Önce kurumların kendi çıkarlarını azami hadde çıkarmaya çalışan siyasi oyuncular olarak biçimsel, yasalara harfi harfine uyan karar kuralları olarak nasıl incelenebileceği tartışılacaktır. Ardından bu çözümleme çerçevesinin Avrupa Birliği genişleme ve entegrasyon süreçlerine, hükümetler arası ilişkilere ve yönetişime nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Bahar 2007-2008 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Güz 2005-2006 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :