Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 500 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3 SU Kredi
Bu ders eski yunan, Orta çağ ve erken modern zamana ait siyasal düşünce tarihinin kronolojik incelemesidir. Ders Yunan klasikleriyle başlar, Orta Çağ düşünürlerini içerir, ve Rönesans ve 16.yy düşünürleriyle biter. Başlangıç ve bitiş arasında iki bin yıllık bir zaman olduğu göze alınarak bu ders her siyasal düşünürü geçmiş ve güncel tartışmaları birbirine bağlayarak tarihsel koşullar içine yerleştirmeyi ve bu yolla öğrencilerin siyasal kuramın daha sonraki aşamalarını sağlam şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :