Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 508 İslamda Yenilenme Hareketleri 3 SU Kredi
"Neo-sufism" olarak bilimsel kaynaklara geçen İslam aleminin son üçyüzyılda etkilemiş olan fikri ve yapısal değişimin gözden geçirilmesi.Derste Ahmad Faruki Sirhindinin (1563-1624) müceddidi hareketinden başlayarak 18 ve 19. yüzyılda bu konudaki gelişmeler irdelenecektir. İslami yeniden yapılanma akımının Anadolya intikali incelenecektir.Dersin çerçevesi İslami kültür tabanında ve " köktencilik" konusundaki teorik çalışmalardan oluşmaktadır.Konu,Mehmet Zahit Kotku ve N.Erbakan'a kadar gelişen bir etkiyi inceliyecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 İslamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2007-2008 İslamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2006-2007 İslamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2004-2005 İslamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2003-2004 İslamda Yenilenme Hareketleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :