Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 598 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 3 SU Kredi
Türkiye'de 1950'li yıllarda yoğunluk kazanan kırdan kente göç önemli bir yapısal değişikliğe yol açmıştır. Günümüzde, nüfusun yaklaşık %70'i 'kent' diye tanımlanan yerleşimlerde oturmasına karşın, paralel yoğunlukta bir 'kentlileşme' olgusu yaşanmamıştır. Kentlileşmeyi kolaylaştırabilecek somut hizmetler (altyapı, konut, ulaşım) ve soyut gelişmeler (kimlik, aidiyet duygusu, katılmacılık) istenen ölçü ve düzeyde sağlanamamış; bu da ciddi sorunların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Kentlerdeki ikili yapının yarattığı sorunlar, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin, görev bölümü, kaynak ve yetki bölüşümü alanlarındaki çatışması nedeniyle daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu sorunlar ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmak stratejik kararı; ve bunun sonunda AB'deki yerel yönetim ilke, politika ve eğilimlerine uyum sağlama gereği, Türkiye'deki yönetim yapısının gözden geçirilmesine yol açmıştır. AB'deki yerinden yönetim, yetki devri ve yerelleşme eğilimi, Türkiye'de de yerel ve bölgesel yönetişim mantığına uygun bir yerel yönetim reformunun gündemin ön sıralarına oturmasına yol açmıştır. Dersin kapsamında, AB ve Türkiye'deki yerel yönetim yapıları, süreçleri kıyaslamalı olarak ele alınacak ve gelişmekte olan yerel yönetişim modelleri izlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 3
Bahar 2018-2019 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2015-2016 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2012-2013 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2011-2012 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2010-2011 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2009-2010 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2007-2008 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2006-2007 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2004-2005 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :