Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin nitel yöntemlerle araştırma tasarımı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Amaç, lisansüstü öğrencilerin siyaset biliminde kullanılan şekilde çok yönlü nitel araştırma tasarımları oluşturmalarını ve eleştirmelerini sağlamaktır. Bu seminer dersi bu amaçla, karşılaştırmalı tarihsel araştırma, vaka çalışması, süreç analizi ve metinsel analiz yöntemlerinin uygulamalarını ve mantığını inceleyerek nitel yöntemlerin tekniklerinin güçlü ve zayıf yönlerini araştırmaktadır. Ayrıca ders, nedensellik, teori testi, vaka seçimi, çıkarım ve sosyal bilim felsefesi gibi sosyal bilimlerin içerdiği epistemolojik konuları ele almaktadır. Her ne kadar nitel araştırma başlıca bir alanı teşkil etse de, bu ders, nitel yöntemleri diğer yöntemlerden tamamiyle ayrı görmemenin avantajlarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, ders, siyaset biliminde karma araştırma yöntemlerinin kullanım ve uygulamasını teşvik etmektedir. Ayrıca, öğrencileri araştırma ve yayın yapma konusundaki etik tartışmalara dahil etmeyi de amaçlamaktadir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2022-2023 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2020-2021 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Yöntemleri II 3
Bahar 2004-2005 Araştırma Yöntemleri II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :