Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 501 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri Siyaset Bilimi alanında nitelikli çalışmalar yapmalarını sağlayacak bir kavramsal çerçeveyle donatmayı amaçlamaktadır. Bir taraftan ideoloji, söylem, Oryantalizm, liberalizm, demokrasi ve faşizm gibi konular hakkındaki geleneksel literatür görülecek, diğer taraftan, siyaset biliminde ulus-devlet paredigmasının ötesine geçen yaklaşımlar tanıtılacaktır.Küreselleşmenin neden olduğu bir sürecin sonucu olarak yeniden kavramsallaştırılan yurttaşlık tanımı üzerine durulacaktır. Ayrıca toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili eleştirel konular çalışılacaktır. (Siyaset Bilimi doktora öğrencileri için zorunlu derstir.)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 2001-2002 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 2000-2001 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 1999-2000 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :