Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 3 SU Kredi
Bu ders farklı sosyal-politik bağlamlarda milliyetçilik ve etnisite arasında var olan (ya da olmayan) ilişkiler üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Ders yanlızca karşılaştırmalı ve bağlam temelli bir yaklaşımı geliştirmek için değil aynı zamanda "millet", "milliyetçilik", "vatanseverlik" ve "etnisite" gibi zaman içerisinde ortaya çıkan ve değişen kavramaları kollektif olarak incelemeyi amaçlayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Derste klasik ve günümüz milleyetçilik ve etnisite teorilerini incelerken aynı zamanda sosyal bilimlerde geçerli olan göç, diyaspora, kollektif hafıza ve toplumsal mutabakat gibi kavramlara işaret edilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2020-2021 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2019-2020 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2018-2019 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2017-2018 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2016-2017 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2015-2016 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2014-2015 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2012-2013 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2009-2010 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Güz 2001-2002 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Güz 1999-2000 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :