Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3 SU Kredi
Bu ders POLS 534 üzerine inşa edilmiştir. Temel formel çözümleme tekniklerine hakim olunduğu varsayımıyla karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyal tercih yazınından seçilmiş makaleler ve bunların yeni açılımları tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2019-2020 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2018-2019 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2015-2016 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2014-2015 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2013-2014 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2012-2013 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2010-2011 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2009-2010 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Onkosul: POLS 534 - Yüksek Lisans - En Az D
veya POLS 534 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :