Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 505 Avrupa Dış Politikası 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencileri Avrupa Birliği'nin dış politikasındaki temel kavramları tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin Avrupa Birliği'nin uluslararası bir aktör olarak performansını değerlendirebilecekleri kuramsal ve analitik bir temel sunmayı amaçlar. Ders, Avrupa Dış Politikası'ndaki temel aktörleri, araçları, kurumları, amaçları ve konuları kapsamaktadır. Dünya siyasetindeki güncel sorunlara AB'nin verdiği cevaplar da tartışılacak konular arasındadır
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2021-2022 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2020-2021 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2019-2020 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2018-2019 Avrupa Dış Politikası 3
Yaz 2012-2013 Avrupa Dış Politikası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :