Skip to main content
TR EN

Health Center

Located in the housing section on campus, the Health Center provides the services below:

Emergency Response Services: An emergency response team with a physician, an anesthetic technician and a driver is on call 24/7 to respond to emergencies.

Treatment Services: Policlinic is open 7 days a week from 08:45 to 18:00 and from 19:30 to 23:30.

There are three patient examination rooms. Patients may be kept under observation or referred to specialists as required.

For tests samples are sent to an independent laboratory by courier. Results are reviewed by the physician, who then starts a treatment or refers the patient to a specialist.

Prescription Drugs: An independent pharmacy delivers prescription drugs four times a day (at 09:00, 13:00, 16:30 and 21:00). Medication is kept in the Health Center pharmacy and given to the patient under control.

Preventive Medicine: Students are required to complete a Health İnformation Form during registration.

Depending on the student’s medical history, emails are sent to students calling them to be immunized against Hepatitis A, Hepatitis B, Measles, Rubella and Mumps. If disorders such as anemia are observed, an appropriate treatment plan is prepared.

Private Health Insurance: All students (except incoming exchange students)receive free private health insurance. Students who must receive additional treatment outside the Health Center may be referred to external medical facilities through the insurance.

Acil olgulara, nöbet sistemi ile çalışan ve 1 doktor, 1 anestezi teknikeri ve 1 şoför'den oluşan ekip, tam donanımlı bir ambulans desteği ile 7/24 hizmet vermektedir. 

Tedavi Edici Hekimlik Hizmetleri: Poliklinik hizmetleri haftanın 7 günü 08:45- 18:00 ve 19:30- 23:30 saatleri arasında yürütülmektedir. 

Hasta muayenesi 3 poliklinik odasında yapılmaktadır. Gerekirse hastalarımız müşahade altında tutulmakta, farklı uzmanlık gerektiren durumlarda ise sevk edilmektedirler.

Sağlık Merkezi Laboratuvarında tetkikler için hastalardan alınan kan, idrar örnekleri kurye ile özel bir laboratuvara gönderilmektedir. Gelen sonuçlar doktor tarafından değerlendirildikten sonra hastanın tedavisi planlanmakta ya da ilgili uzman doktora yönlendirilmektedir.

Anlaşmalı eczane günde dört kez (saat 09:00, 13:00, 16:30 ve 21:00'da) reçete karşılığı olan ilaçları getirmektedir. Bu ilaçlar Sağlık Merkezi’ndeki ilaç odasında muhafaza edilmekte ve hastaya kontrol altında verilmektedir.

Okul kaydı sırasında öğrenciler, sağlıklarını koruma amaçlı olarak istenen Sağlık Bilgi Formu’nu doldurmak zorundadırlar. 

Sağlık Bilgi Formu değerlendirilen öğrenci gerekiyorsa Hepatit A, Hepatit B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşılaması için e-mail gönderilerek aşılamaya davet edilmektedir. Öte yandan anemi ya da başka bir sağlık sorunu tespit edilirse tedavileri planlanmaktadır. 

Özel Sağlık Sigortası: Tüm öğrencilerimize özel sağlık sigortası ücretsiz olarak yaptırılmaktadır. Böylece Sağlık Merkezi’ne başvuran, ancak, ileri tetkik ve tedavisi gereken öğrencilerimiz uzman muayenesi için dış merkezlere sevk edilebilmektedir.

Health Center

0 (216) 483 99 18