Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 563 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3 SU Kredi
Soğuk Savaş sonrasi siyasi şiddet olaylarını inceleyen bu ders terorizm, iç savaş, etnik çatışma ve kitlesel imha silahları gibi evrensel sorunlara odaklanmıştır. Dersin amacı öncelikle bu sorunların tanımlanması, şiddeti yaratan nedenlerin incelenmesi ve literatürde önerilen çözümlerin incelenmesidir. Bu amaçları gerçekleştirirken din, milliyetçilik ve etnik kimlik gibi önemli bazı kavramların da siyasi şiddetle olan ilişkileri güncel örnekler üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Şiddetin çözümü bağlamında ise hem iç politika yaklaşımları hem de uluslararası müdahaleler değerlendirilmekte ve bu noktada uluslararası kurumlara düşen roller tartışılmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Güz 2018-2019 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2015-2016 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2014-2015 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2013-2014 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :