Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 546 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3 SU Kredi
Bu ders kuramsal ve ampirik perspektifler doğrultusunda Latin Amerika siyasal hayatını tartışacaktır. Öncelikle, Latin Amerika'nın kısa bir tarihçesi, belli başlı kuramsal perspektiflerden yola çıkarak çalışılacak; 20. yüzyılın ikinci yarısı ve günümüz bağlamına yoğunlaşılacaktır. Daha sonra, ders siyasi, toplumsal ve iktisadi kurumlara odaklanarak Latin Amerika'nın siyasi gelişmesini ele alacak, bu bağlamda da bölge içindeki ortaklıklara olduğu kadar ayrışma ve farklılaşmaya da değinecektir. Ders, Latin Amerika'da demokratik rejimlerin gelişmesi, askeri darbeler, demokratik dönüşümler ve sivil toplum siyasetini kurumsalcı bir perspektiften inceleyecek, ''üçüncü demokratikleşme dalgası'' diye adlandırılan süreci tartışacaktır. Son olarak, bu ders Latin Amerika'da sürmekte olan bölgeselleşme süreci ve bu sürecin siyaseti üzerinde duracak, hem Latin Amerika içinde hem de Latin Amerika ile diğer bölgeler arasındaki bölgeselleşme süreçlerinii inceleyecektir. Bu son bölümde ''Latin Amerika'nın entegrasyon'' idealinin arkasındaki siyasi ve ideolojik etmenler tartışılacaktır. Dersin amacı öğrencileri Latin Amerika siyasal hayatı çalışmalarındaki kuramsal tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2019-2020 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2018-2019 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2017-2018 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2016-2017 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2015-2016 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2014-2015 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2013-2014 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2011-2012 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2010-2011 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2009-2010 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :