Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 542 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3 SU Kredi
Dünya bir 'kurumlar devrimi'yaşamakta ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Çeşitli amaçlara ve farklı önceliklere sahip STK'lar sistemini açıklamak dersin amaçları arasında. Bunu yapabilmek için öncelikle, STK'larla diğer devlet dışı kurumları, küreselleşmeyi, yeni toplumsal işbölümünü ve yönetişim dinamiklerini ilintilendiren ve irdeleyen bir kuramsal çerçeve geliştirilecek. Sonra, STK'ların kalkınma süreçlerinde, sivil toplumun güçlendirilmesinde, hizmet sunumunda ve politika önermedeki rolleri, karşılaştıkları engeller, karmaşık örgütler/kurumlar metrisindeki güçlükleri birlikte ele alınacak. STK'ların artan önemi beraberinde, sorumlu davranmak, verimli olmak, ahlaki bazı ilkelere uymak, saydam olmak, katılımcılığı sağlamak ve hesap verebilir olmak gibi 'iyi yönetişim' ilkesinin kapsadığı bazı zorunlulukları getiriyor. Bu zorlu görevi yerine getirebilmek için STK'lar kendilerini sürekli geliştirmek, kapasitelerini arttırmak durumunda. Eşzamanlı olarak devletin değişik kademelerinin, kendi yetki ve kaynaklarını, bazı alanlarda, STK'larla paylaşıp onları etken/yapabilir kılmaları gerekiyor. Bu tartışmalardan sonra ders Türkiye'den ve başka ülkelerden seçilmiş kuruluş/konu örnekleriyle sonlanacak.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2012-2013 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2011-2012 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2010-2011 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2009-2010 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2008-2009 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2007-2008 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2006-2007 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2005-2006 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2004-2005 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :