Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
"Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam" dersini takip eden bu derste, toplan anket hatası yaklaşımı, örnekleme teknikleri ve soru formu hazırlanması ile anket verisi toplanması ve veri analizi konularında pratik bilgisi verilmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2022-2023 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2020-2021 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2007-2008 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2004-2005 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Onkosul: POLS 529 - Yüksek Lisans - En Az D
veya POLS 529 - Doktora - En AzD
veya CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :