Facebook
LISTEN

Course CatalogPSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI (BAPSY)

Free Elective
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
ACC 201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 6 3 YBF
     ACC 301 Yönetim Muhasebesi 6 3 YBF
     ACC 401 Finansal Muhasebe ve Raporlama 6 3 YBF
     ACC 402 İleri Finansal Muhasebe 6 3 YBF
     ACC 403 Denetim 6 3 YBF
     ACC 404 Uluslarası Muhasebe 6 3 YBF
     ACC 405 Finansal Tablo Analizi 6 3 YBF
     ACC 406 Orta Düzey Yönetim Muhasebesi 6 3 YBF
     ACC 450 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     ACC 451 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     ANTH 214 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 6 3 SSBF
     ANTH 251 Global Şehrin Antropolojisi 6 3 SSBF
 * 
ANTH 255 Yerel Kültürler, Global Güçler 6 3 SSBF
     ANTH 320 Maddi Kültür 6 3 SSBF
     ANTH 321 Göç ve Kent Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 326 Bedenin Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 340 Antropoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 6 3 SSBF
     ANTH 350 Kalkınma, Sosyal Değişim ve Sosyal Adalet Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 354 Göç ve Vatandaşlık 6 3 SSBF
     ANTH 413 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     ANTH 415 Devletin Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 425 Tesirin Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 428 Umudun Antropolojisi 6 3 SSBF
     ANTH 450 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 6 3 SSBF
     ANTH 465 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 6 3 SSBF
     ANTH 468 Etnografi: Antropolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 6 3 SSBF
     ANTH 469 Antropoloji ve Tarih 6 3 SSBF
     ANTH 471 Avrupa Antropolojisi 6 3 SSBF
     ARA 110 Temel Düzeyde Arapça I 4 3 DO
     ARA 120 Temel Düzeyde Arapça II 4 3 DO
     ARA 130 Orta Düzeyde Arapça I 4 3 DO
     ARA 140 Orta Düzeyde Arapça II 4 3 DO
     ARA 150 İleri Seviye Arapça I 4 3 DO
     ARA 160 İleri Seviye Arapça II 4 3 DO
     BIO 301 Moleküler Biyolojiye Giriş 7 4 MDBF
     BIO 303 Genetik 7 4 MDBF
     BIO 304 Biyolojik İşlev ve Yapı 6 3 MDBF
     BIO 306 Mikrobiyoloji 7 4 MDBF
     BIO 308 Bitki Fizyolojisi 7 3 MDBF
     BIO 310 Biyoinformatiğe Giriş 6 3 MDBF
 * 
BIO 321 Biyokimya I 7 4 MDBF
     BIO 322 Biyokimya II 5 3 MDBF
     BIO 330 Çevresel Bitki Biyolojisi 5 3 MDBF
     BIO 332 Hücre Biyolojisi 7 4 MDBF
     BIO 335 Analitik Teknikler 6 3 MDBF
     BIO 363 Ekoloji 6 3 MDBF
     BIO 370 Memeli Hücre Kültürü 7 3 MDBF
     BIO 403 Bitki Patolojisi 5 3 MDBF
     BIO 404 Bitki Biyoteknolojisi 5 3 MDBF
     BIO 406 Protein Mühendisliği 6 4 MDBF
     BIO 407 Çokhücreli Organizasyon 5 3 MDBF
     BIO 409 Biyomoleküler Süreçlerin Simülas. ve Modellemesi: 5 3 MDBF
     BIO 415 Bitki Besleme 5 3 MDBF
     BIO 445 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 7 3 MDBF
     BIO 447 Bitki Islahı 5 3 MDBF
     BIO 452 İmmünoloji 6 3 MDBF
     BIO 466 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 6 3 MDBF
     BIO 467 Sinyal İletisi 6 3 MDBF
     CHEM 202 Kimyasal Kinetik 7 4 MDBF
     CHEM 301 İnorganik Kimya 6 3 MDBF
     CHEM 302 Analitik Kimya 7 4 MDBF
     CHEM 369 Değişime Yönelik Materyallerin Kimyası 6 3 MDBF
     CHEM 405 Elektrokimya 6 3 MDBF
     CHEM 421 Temiz Kömür Teknolojisi 6 3 MDBF
     CHI 110 Temel Düzeyde Çince I 4 3 DO
     CHI 120 Temel Düzeyde Çince II 4 3 DO
     CHI 130 Orta Düzeyde Çince I 4 3 DO
     CHI 140 Orta Düzeyde Çince II 4 3 DO
     CIP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 2 0 BAGEM
     CIP 201 Toplumsal Duyarlılık Projeleri III 2 0 BAGEM
     CIP 202 Toplumsal Duyarlılık Projeleri IV 2 0 BAGEM
     CIP 301 Toplumsal Duyarlılık Projeleri V 2 0 BAGEM
     CIP 302 Toplumsal Duyarlılık Projeleri VI 2 0 BAGEM
     CONF 300 Çatışma Analizi ve Çözümü 6 3 SSBF
     CONF 400 Uluslararası Çatışma ve Barış 6 3 SSBF
     CONF 431 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 6 3 SSBF
 * 
CS 201 Bilgisayarlara Giriş 6 3 MDBF
     CS 204 İleri Programlama 6 3 MDBF
     CS 210 Veri Bilimine Giriş 6 3 MDBF
     CS 300 Veri Yapıları 6 3 MDBF
     CS 301 Algoritmalar 6 3 MDBF
     CS 302 Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı 6 3 MDBF
     CS 303 Lojik ve Sayısal Sistem Tasarımı 7 4 MDBF
     CS 305 Programlama Dilleri 6 3 MDBF
     CS 306 Veritabanı Sistemleri 6 3 MDBF
     CS 307 İşletim Sistemleri 6 3 MDBF
     CS 308 Yazılım Mühendisliği 7 4 MDBF
     CS 310 Mobil Uygulama Geliştirme 6 3 MDBF
     CS 400 Bilgisayar Biliminde Mantık 6 3 MDBF
     CS 401 Bilgisayar Yapıları 6 4 MDBF
     CS 402 Derleyici Tasarımı 6 3 MDBF
     CS 403 Dağıtık Sistemler 6 3 MDBF
     CS 404 Yapay Zeka 6 3 MDBF
     CS 405 Bilgisayar Grafikleri 6 3 MDBF
     CS 406 Paralel Hesaplama 6 3 MDBF
     CS 407 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 6 3 MDBF
     CS 408 Bilgisayar Ağları 6 3 MDBF
     CS 411 Kriptografi 6 3 MDBF
     CS 412 Makine Öğrenmesi 6 3 MDBF
     CS 432 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 6 3 MDBF
     CS 439 Yazılım Doğrulama ve Sağlama 6 3 MDBF
     CS 445 Doğal Dil İşleme 6 3 MDBF
     CS 450 Sanat ve Bilişim 6 3 MDBF
     CS 48000 CS?de Özel Konular: Yazılım Tasarım Desenleri 6 3 MDBF
     CS 48001 CS?de Özel Konular: Blok Zinciri: Güvenlik ve Uygulamaları 6 3 MDBF
     CS 48002 CS?de Özel Konular: Ağ Bilimi 6 3 MDBF
     CULT 201 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 6 3 SSBF
     CULT 222 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 6 3 SSBF
     CULT 223 Tüketim, Yemek ve Kültür 6 3 SSBF
     CULT 225 Reklam ve Kültür 6 3 SSBF
     CULT 230 Medya Çalışmalarına Giriş 6 3 SSBF
     CULT 299 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular 6 3 SSBF
     CULT 322 Gençlik Kültürleri 6 3 SSBF
     CULT 324 İnsanlar ve Klonlar 6 3 SSBF
     CULT 325 Medya Dünyaları 6 3 SSBF
     CULT 327 Post-Koloniyal Teori ve Sorunları 6 3 SSBF
     CULT 342 Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik 6 3 SSBF
     CULT 355 Kent Mekanları ve Kültürleri 6 3 SSBF
     CULT 360 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 6 3 SSBF
     CULT 361 Sözlü Tarih 7 3 SSBF
     CULT 362 Bellek Çalışmaları 6 3 SSBF
     CULT 364 Hafıza Çalışmaları: Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     CULT 368 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 6 3 SSBF
     CULT 384 Politik Ekoloji ve Toplum 6 3 SSBF
     CULT 391 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     CULT 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     CULT 420 Bilim, Teknoloji ve Kültür 6 3 SSBF
     CULT 421 Dijital Beşeri BilimlerI 6 3 SSBF
     CULT 432 Modernizm/Postmodernizm 6 3 SSBF
     CULT 434 Kültür Kuramları 7 3 SSBF
     CULT 435 Şiddet Temsilleri 6 3 SSBF
     CULT 446 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 6 3 SSBF
     CULT 449 Montesquieu?den Mernissi?ye Harem Edebiyatı 6 3 SSBF
     CULT 451 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 6 3 SSBF
     CULT 452 Mit, Sanat ve Siyaset 6 3 SSBF
     CULT 453 Göç Mekanları 6 3 SSBF
     CULT 454 Göç Kültürleri 6 3 SSBF
     CULT 460 Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu 6 3 SSBF
     CULT 462 Postsosyalizm 6 3 SSBF
     CULT 491 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 6 3 SSBF
     CULT 492 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 6 3 SSBF
     CULT 493 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
 * 
ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler 6 3 SSBF
 * 
ECON 202 Makroekonomi 6 3 SSBF
 * 
ECON 204 Mikroekonomi 6 3 SSBF
     ECON 301 Ekonometri 7 3 SSBF
     ECON 310 Oyun Teorisi 6 3 SSBF
     ECON 312 Davranış Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 320 Kamu Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 321 Eğitim Ekonomisi and Politikası 6 3 SSBF
     ECON 322 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 6 3 SSBF
     ECON 323 Enerji ve Çevre Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 330 Endüstriyel Organizasyon 6 3 SSBF
     ECON 335 Bilgi Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 340 Uluslararası Ekonomi 6 3 SSBF
     ECON 341 Şirket Finansmanı 6 3 SSBF
     ECON 345 Uluslararası Finans 6 3 SSBF
     ECON 346 Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketleri 6 3 SSBF
     ECON 347 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 6 3 SSBF
     ECON 350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 6 3 SSBF
     ECON 360 İleri Makroekonomi 7 3 SSBF
     ECON 370 İleri Mikroekonomi 7 3 SSBF
     ECON 391 Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko. 6 3 SSBF
     ECON 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     ECON 400 Ekonomik Düşünce Tarihi 6 3 SSBF
     ECON 401 Uygulamalı Ekonometri 6 3 SSBF
     ECON 403 Ekonomi Tarihi 6 3 SSBF
     ECON 405 Hukuk ve İktisat 6 3 SSBF
     ECON 407 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 6 3 SSBF
     ECON 412 Rekabet ve Düzenleme 6 3 SSBF
     ECON 414 Uygulamalı Makroekonomi 6 3 SSBF
     ECON 420 Büyüme ve Kalkınma 6 3 SSBF
     ECON 422 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 6 3 SSBF
     ECON 423 Refah Devleti Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 424 Refah ve Ekonomi 6 3 SSBF
     ECON 425 Siyasal Ekonomi Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 430 Emek Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 440 Küreselleşme ve Kalkınma Konuları 6 3 SSBF
     ECON 450 Bankacılığın Mikroiktisadı 6 3 SSBF
     ECON 481 İleri Mikroekonomik Teori I 7 4 SSBF
     ECON 482 İleri Mikroekonomik Teori II 7 4 SSBF
     ECON 483 İleri Makroekonomik Teori I 7 4 SSBF
     ECON 484 İleri Makroekonomik Teori II 7 4 SSBF
     ECON 485 İleri Nicel Metodlar 8 4 SSBF
     ECON 486 İleri Ekonometrik Teori 7 4 SSBF
     ECON 488 Eşleşme ve Piyasalar 6 3 SSBF
     ECON 491 Ekonomi Kuramı Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 492 Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 493 Çin Ekonomisini Anlamak 6 3 SSBF
     EE 200 Elektronik Devre Uygulamaları 2 2 MDBF
     EE 202 Elektronik Devreler II 6 3 MDBF
     EE 301 Elektromanyetik II 6 3 MDBF
     EE 302 Sayısal Tümleşik Devreler 6 3 MDBF
     EE 303 Analog Tümleşik Devreler 6 3 MDBF
     EE 306 Radyo Frekansı ve Mikrodalga Tasarımına Giriş 6 3 MDBF
     EE 307 Yarıiletken Fiziği ve Devreleri 6 3 MDBF
     EE 308 Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı 7 4 MDBF
     EE 310 Donanım Tanımlama Dilleri 6 3 MDBF
     EE 311 Sinyal İşleme ve Bilgi Sistemlerine Giriş 6 3 MDBF
     EE 312 Kesikli-Zaman İşaret ve Sistemleri 6 3 MDBF
     EE 313 Komünikasyon Sistemlerine Giriş 6 3 MDBF
     EE 314 Sayısal Komünikasyon 6 3 MDBF
     EE 401 Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sistem Tasarımı 1 6 3 MDBF
     EE 402 Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sistem Tasarımı 2 6 3 MDBF
     EE 403 Optoelektronik 6 3 MDBF
     EE 404 Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş 6 3 MDBF
     EE 405 İletişim Devreleri Tasarımı 6 3 MDBF
     EE 406 Telsiz Haberleşme için Antenler ve Propagasyon 6 3 MDBF
     EE 407 Mikroelektronik Üretim 6 3 MDBF
     EE 408 Yarıiletken Devrelerin Modellenmesi 6 3 MDBF
     EE 409 Mikrodalga 6 3 MDBF
     EE 410 Enformasyon ve Kodlama Teorisi 6 3 MDBF
     EE 411 RF Entegre Devreler 6 3 MDBF
     EE 413 Telsiz Haberleşme 6 3 MDBF
     EE 414 Multimedya Komünikasyon 6 3 MDBF
     EE 415 Sayısal Konuşma ve Ses İşleme 6 3 MDBF
     EE 417 Bilgisayarla Görme 6 3 MDBF
     EE 419 Sinyal İşleme Tasarım ve Uygulaması 6 3 MDBF
     EE 444 Optik 6 3 MDBF
     EE 473 Biyomedikal Düzenler 6 3 MDBF
     EE 48000 EE' de Özel Konular:RF Entegre Devre Tasarımı 6 3 MDBF
     EE 48001 EE?de Özel Konular: Nano Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımı 10 3 MDBF
     EE 48002 EE?de Özel Konular: Sensör Ağları 10 3 MDBF
     EE 48004 EE?de Özel Konular: Güç sistemleri analizi 10 3 MDBF
     ENG 300 İş yaşamında İngilizce İletişim Becerileri 5 3 DO
 * 
ENS 201 Elektromagnetizm I 6 3 MDBF
 * 
ENS 202 Termodinamik 6 3 MDBF
 * 
ENS 203 Elektronik Devreler I 6 3 MDBF
 * 
ENS 204 Mekanik 6 3 MDBF
 * 
ENS 205 Malzeme Bilimine Giriş 6 3 MDBF
 * 
ENS 206 Sistem Modellemesi ve Kontrol 6 3 MDBF
     ENS 207 Enerji Sistemlerine Giriş 6 3 MDBF
 * 
ENS 208 Endüstri Mühendisliğine Giriş 6 3 MDBF
     ENS 209 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Katı Modellemeye Giriş 6 3 MDBF
 * 
ENS 210 İşlemsel Biyoloji 6 3 MDBF
 * 
ENS 211 Sinyaller 6 3 MDBF
     ENS 214 Dinamik 6 3 MDBF
     ENS 222 Biyolojik Devreler ve Moleküler Makinalar 6 3 MDBF
     ENS 301 Enerji Sistemleri ve Çevre 6 3 MDBF
     ENS 302 Teknoloji ve Toplum 5 3 MDBF
     ENS 303 Uzay Teknolojisi'ne Giriş 6 3 MDBF
     ENS 309 Bilgisayar Destekli Mühendislik 6 3 MDBF
     ENS 315 Enerji 5 3 MDBF
     ENS 409 Sayısal Analiz 6 3 MDBF
     ENS 413 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 6 3 MDBF
     ENS 414 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 6 3 MDBF
     ENS 416 Taramalı Uç Mikroskobuna Giriş 6 3 MDBF
     ENS 48000 MDBF'de Özel Konular: Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 6 3 MDBF
     ENS 48001 MDBF'de Özel Konular: Ürün Tasarımında Malzeme Seçimi 6 3 MDBF
     ENS 48002 MDBF'de Özel Konular: Sosyal Ağların Analizi 6 3 MDBF
     ENS 4803 MDBF?de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji 7 3 MDBF
 * 
FILM 231 Film Çalışmalarına Giriş 6 3 SSBF
     FILM 331 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     FILM 335 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     FILM 345 Uluslararası Sinemalar 6 3 SSBF
     FILM 390 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 6 3 SSBF
     FILM 424 Antropoloji ve Film 6 3 SSBF
     FILM 432 Görüntü, Temsil ve Sinema 6 3 SSBF
     FILM 435 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 6 3 SSBF
     FILM 436 Belgesel: Bağlam ve Uygulama- II 6 3 SSBF
     FILM 452 Psikanaliz ve Sinema 6 3 SSBF
     FIN 301 Finansal Yönetim 6 3 YBF
     FIN 401 Şirketler Finansmanı 6 3 YBF
     FIN 402 Yatırımlar 6 3 YBF
     FIN 403 Finansal Türevler 6 3 YBF
     FIN 404 Uluslarası Şirketler Finansmanı 6 3 YBF
     FIN 405 Şirket Birleşme ve Devralmaları 6 3 YBF
     FIN 406 Davranışsal Finans 6 3 YBF
     FIN 407 Girisimcilik ve Girisim Sermayesi 6 3 YBF
     FIN 408 Finansal Ürünler 6 3 YBF
     FIN 409 Bankacılık ve Finansal Aracılık 6 3 YBF
     FIN 450 Finansa İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     FIN 451 Finansa İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     FIN 499 Servet Yönetimi 6 3 YBF
     FRE 110 Temel Düzeyde Fransızca I 4 3 DO
     FRE 120 Temel Düzeyde Fransızca II 4 3 DO
     FRE 130 Orta Düzeyde Fransızca I 4 3 DO
     FRE 140 Orta Düzeyde Fransızca II 4 3 DO
     GEN 341 Toplumsal Cinsiyet Mitleri Toplumsal Cinsiyet Mitleri 6 3 SSBF
     GEN 343 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 6 3 SSBF
     GEN 383 Toplumsal Cinsiyet ve Göç 6 3 SSBF
     GEN 399 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     GEN 410 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 6 3 SSBF
     GEN 441 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet 6 3 SSBF
     GEN 442 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 6 3 SSBF
     GEN 444 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 6 3 SSBF
     GEN 480 Erkekler ve Erkekliklerz 6 3 SSBF
     GER 110 Temel Düzeyde Almanca I 4 3 DO
     GER 120 Temel Düzeyde Almanca II 4 3 DO
     GER 130 Orta Düzeyde Almanca I 4 3 DO
     GER 140 Orta Düzeyde Almanca II 4 3 DO
     GER 150 İleri Düzeyde Almanca I 4 3 DO
     GREK 110 Temel Düzeyde Modern Yunanca I 4 3 DO
 * 
HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 6 3 SSBF
     HART 234 Sanatta Klasik Mitoloji 6 3 SSBF
 * 
HART 292 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 6 3 SSBF
 * 
HART 293 Çağdaş Sanat 6 3 SSBF
 * 
HART 311 Rönesans Sanatı 6 3 SSBF
     HART 312 Rönesans Görselliği II (Cinquecento) 6 3 SSBF
     HART 320 Kadın Sanatçılar 6 3 SSBF
     HART 323 Sanat ve İktidar 6 3 SSBF
     HART 330 Modern Sanat ve Popüler Kültürde Orta Çağ Algıları 6 3 SSBF
     HART 333 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 6 3 SSBF
     HART 334 Roma Sanatı ve Bağlamları 6 3 SSBF
     HART 392 Geçiş Dön.Sanatı: Rönesans'tan Erken Mod. Döneme 6 3 SSBF
     HART 411 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 6 3 SSBF
     HART 413 Türkiye'de Görsel Sanatlar 6 3 SSBF
     HART 414 1960 Sonrası Türk Sanatı 6 3 SSBF
     HART 424 Müzede Sanat Projesi 6 1 SSBF
     HART 425 Müzede Sanat ve Tarih 6 3 SSBF
     HART 426 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 6 3 SSBF
     HART 431 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 6 3 SSBF
     HART 432 45 Sonrası Amerikan Sanatı 6 3 SSBF
     HART 434 Ortaçağ Akdenizinin Sanat ve Mimarlık Tarihi 6 3 SSBF
     HART 444 Ulus İmgelemleri 6 3 SSBF
     HART 450 Caravaggio 6 3 SSBF
     HART 480 Bauhaus 6 3 SSBF
 * 
HIST 205 Yirminci Yüzyıl Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 221 Rönesans ve Reformasyon Döneminde Avrupa 6 3 SSBF
     HIST 223 Modernite Öncesi Toplumlarda Kadınlar 6 3 SSBF
     HIST 227 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması 6 3 SSBF
     HIST 233 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 6 3 SSBF
     HIST 242 Devrimler Çağı, 1789-1848 6 3 SSBF
 * 
HIST 245 Deniz, Gemiler, İnsanlar 6 3 SSBF
     HIST 285 Kanuni Süleyman Dönemi 6 3 SSBF
     HIST 315 Bilim Tarihinden Bölümler I 6 3 SSBF
     HIST 316 Bilim Tarihinden Bölümler II 6 3 SSBF
     HIST 323 Tarih ve Devrim 6 3 SSBF
     HIST 324 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 326 Latin Amerika Tarihi ve Kültürü 6 3 SSBF
     HIST 331 Erken Dönem İslam Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 332 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 6 3 SSBF
     HIST 335 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 6 3 SSBF
     HIST 336 Orta ve İç Asya Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 341 Savaş ve Toplum II : Askeri Devrim ve Modern Devletin Doğuşu 6 3 SSBF
     HIST 348 Yakınçağ Diplomasi Tarihi I (1815-1950) 6 3 SSBF
 * 
HIST 349 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 6 3 SSBF
     HIST 370 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 6 3 SSBF
     HIST 371 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 6 3 SSBF
     HIST 385 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 6 3 SSBF
     HIST 397 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970z 6 3 SSBF
     HIST 406 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 415 Bilimsel Devrim 6 3 SSBF
     HIST 423 Doğa ve İmparatorluklar 6 3 SSBF
     HIST 424 Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     HIST 425 Yakınçağ Avrupası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun ve Gençliğin Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 427 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa 6 3 SSBF
     HIST 431 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 6 3 SSBF
     HIST 433 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 434 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 6 3 SSBF
     HIST 436 Modern Ortadoğu Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 437 İmparatorluklar, Uluslar ve Sonrası: 19. ve 20. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa 6 3 SSBF
     HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 439 Osmanlı İmparatorluğu?nda Hıristiyanlar 6 3 SSBF
     HIST 441 Aydınlanma Dünyası 6 3 SSBF
     HIST 443 Savaş ve Toplum IV:Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 6 3 SSBF
     HIST 447 Filistin, Filistinlilere Karşı 6 3 SSBF
     HIST 450 Şark Meselesi, 1768-1923 6 3 SSBF
     HIST 455 19. Yüzyıl Başlarına ve Tanzimat Modernizasyonun Uçvermesine Kadar, Balkan Diyarlarının Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 461 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839) 6 3 SSBF
     HIST 462 Osmanlı Reform Hareketleri II : Siyasal ve Toplumsal Reformlar (1839-1918) 6 3 SSBF
     HIST 463 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 465 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 6 3 SSBF
     HIST 473 Tarım Toplumlarına Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     HIST 475 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 6 3 SSBF
     HIST 476 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 6 3 SSBF
     HIST 484 Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevresel Topluluklar (1300-1914) 6 3 SSBF
     HIST 485 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 6 3 SSBF
     HIST 486 Ermeni Tarihi ve Edebiyatının Konu ve Sorunları 6 3 SSBF
     HIST 487 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu?nda Ön-Faşizm 6 3 SSBF
     HIST 488 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 6 3 SSBF
     HIST 489 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 6 3 SSBF
     HIST 490 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 6 3 SSBF
     HIST 491 Popüler Kültür ve Ulusçuluk 6 3 SSBF
     HIST 492 Türkiye Tarihinde Savaş ve Edebiyat 6 3 SSBF
     HIST 493 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 6 3 SSBF
     HIST 494 Türkiye'nin Yakın Dönem Siyasal ve Sosyal Tarihi : Anılardan İzlenim ve Çıkarsamalar 6 3 SSBF
     HIST 497 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 6 3 SSBF
     HIST 498 Kıbrıs Sorunu Tarihçesi 6 3 SSBF
     HUM 413 Batı Müziğinde Türler ve Stiller 6 3 SSBF
     HUM 414 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 6 3 SSBF
     IE 302 Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller 7 4 MDBF
     IE 303 Karar Ekonomisi 6 3 MDBF
     IE 304 Üretim - Hizmet Sistemlerinin Plan.veTasarımı 6 3 MDBF
     IE 305 Benzetim 6 3 MDBF
     IE 306 İnsan Faktörleri Mühendisliği 5 3 MDBF
     IE 308 Maliyet Analizi ve Kontrolü 5 3 MDBF
     IE 309 İmalat İşlemleri I 6 3 MDBF
     IE 311 Yöneylem Araştırması I 6 3 MDBF
     IE 312 Yöneylem Araştırması II 6 3 MDBF
     IE 313 Yöneylem Araştırması III 6 3 MDBF
     IE 399 Yöneylem Araştırmalarında Bireysel Çalışmalar 4 1 MDBF
     IE 401 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi 6 3 MDBF
     IE 402 Bütünleşik İmalat Sistemleri 6 3 MDBF
     IE 403 Kalite Panlaması ve Kontrolü 6 3 MDBF
     IE 405 Karar Analizi 6 3 MDBF
     IE 407 Yatırım Karar Verme 6 3 MDBF
     IE 408 Güvenilirlik ve Bakım Analizi 6 3 MDBF
     IE 409 Proje Çizelgeleme ve Yönetimi 6 3 MDBF
     IE 411 Büyük Boyutlu Sistemlerin Modellemesi ve Analizi 6 3 MDBF
     IE 412 Finansal Mühendislik 6 3 MDBF
     IE 413 Bilgi Sistemleri 5 3 MDBF
     IE 414 İmalat ve Dijitalizasyon Stratejileri 6 3 MDBF
     IE 415 Karar Destek Sistemleri 6 3 MDBF
     IE 416 Eklemeli Üretim 7 3 MDBF
     IE 417 Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı 6 3 MDBF
     IE 418 İmalat İşlemleri II 6 3 MDBF
     IE 419 Toplam Kalite Yönetimi 5 3 MDBF
     IE 420 Depolama ve Dağıtım Sistemleri 6 3 MDBF
     IE 425 Hesaplamalı Yöneylem Araştırması 6 3 MDBF
     IE 430 Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarımı 6 3 MDBF
     IE 432 Finansta Rassal Modeller 6 3 MDBF
     IE 451 Veri Görselleştirilmesi ve Analizi 6 3 MDBF
     IE 454 Tedarik Zinciri Analizi 6 3 MDBF
     IE 471 Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları 5 3 MDBF
     IE 472 Stratejik Karar Verme Uygulamaları 5 3 MDBF
     IE 48000 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Sosyo-Ekonomik Sistemlerin Dinamiği 5 3 MDBF
     IE 48001 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Yeni Ürün Geliştirme Süreci 5 3 MDBF
     IE 48002 Endüstri Mühendisliği?nde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 6 3 MDBF
     IE 48003 Endüstri Mühendisliği?nde Özel Konular: 6 3 MDBF
     IE 48004 Endüstri Mühendisliği?nde Özel Konular: Bilgisayar Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 6 3 MDBF
     IE 48005 Endüstri Mühendisliği?nde Özel Konular: Dijital İmalat 6 3 MDBF
     IF 200 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 6 3 MDBF
     IF 301 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 6 3 MDBF
     IF 333 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik 6 3 MDBF
     IF 401 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 6 3 MDBF
     IF 467 Karar, Psikoloji ve Beyin 6 3 MDBF
 * 
IR 201 Uluslararası İlişkiler Teorisi 6 3 SSBF
     IR 301 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 6 3 SSBF
     IR 312 Küresel Sorumluluklar ve Haklar 6 3 SSBF
     IR 341 Küresel İdare 6 3 SSBF
     IR 342 Türk Dış Politikası 6 3 SSBF
     IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası 6 3 SSBF
     IR 392 Dış Politika Analizi 6 3 SSBF
     IR 394 Dünya Politikaları 6 3 SSBF
     IR 401 Türkiye ve Orta Doğu 6 3 SSBF
     IR 402 Avrupa'da Türkiye 6 3 SSBF
     IR 403 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 6 3 SSBF
     IR 405 Avrupa Dış Politikası 6 3 SSBF
     IR 406 Türkiye ve Güney Kafkasya 6 3 SSBF
     IR 407 Uluslararası İlişkilerin Yerel Kökenleri 6 3 SSBF
     IR 410 Uluslararası Güvenlik 6 3 SSBF
     IR 489 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 6 3 SSBF
     IR 493 Uluslararası Müzakere 6 3 SSBF
     ITA 110 Temel Düzeyde İtalyanca I 4 3 DO
     ITA 120 Temel Düzeyde Italyanca II 4 3 DO
     ITA 130 Orta Düzeyde İtalyanca I 4 3 DO
     ITA 140 Orta Düzede İtalyanca II 4 3 DO
     JAP 110 Temel Düzeyde Japonca I 4 3 DO
     JAP 120 Temel Düzeyde Japonca II 4 3 DO
     JAP 130 Orta Düzeyde Japonca I 4 3 DO
     JAP 140 Orta Düzede Japonca II 4 3 DO
     JAP 150 İleri Düzey Japonca I 4 3 DO
     KUR 110 Temel Düzeyde Kürtçe I 4 3 DO
     KUR 120 Temel Düzeyde Kürtçe II 4 3 DO
     KUR 130 Orta Düzeyde Kürtçe I 4 3 DO
     KUR 140 Orta Düzeyde Kürtçe II 4 3 DO
     LAT 110 Temel Düzeyde Latince I 4 3 DO
     LAT 120 Temel Düzeyde Latince II 4 3 DO
     LAT 130 Orta Düzeyde Latince I 4 3 DO
     LAT 140 Orta Düzeyde Latince II 4 3 DO
     LAT 150 İleri Düzey Latince I 4 3 DO
     LAW 309 Batı Hukuku Tarihi 6 3 SSBF
     LAW 310 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 6 3 SSBF
     LAW 311 Uluslararası Hukuk 6 3 SSBF
     LAW 312 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 6 3 SSBF
     LAW 401 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 6 3 SSBF
     LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 6 3 SSBF
     LAW 404 AB'de İnsan Hakları 6 3 SSBF
 * 
LIT 212 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 6 3 SSBF
     LIT 252 Dünya Edebiyatından Temalar 6 3 SSBF
     LIT 290 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     LIT 320 Popüler Edebiyat 6 3 SSBF
     LIT 324 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 6 3 SSBF
     LIT 354 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 6 3 SSBF
     LIT 359 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 6 3 SSBF
     LIT 370 Kenti Düşlemek 6 3 SSBF
     LIT 371 Yaratıcı Yazım 6 3 SSBF
     LIT 394 Modern Türk Edebiyatı 6 3 SSBF
     LIT 430 Oto/biyografi 6 3 SSBF
     LIT 434 Eleştiri Kuramı 6 3 SSBF
     LIT 440 Edebiyat ve Psikanaliz 6 3 SSBF
     LIT 445 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 6 3 SSBF
     LIT 452 Dünya Edebiyatı 6 3 SSBF
     LIT 492 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
 * 
MATH 201 Doğrusal Cebir 6 3 MDBF
 * 
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 6 3 MDBF
 * 
MATH 203 Olasılığa Giriş 6 3 MDBF
 * 
MATH 204 Kesikli Matematik 6 3 MDBF
     MATH 206 Vektör Kalkulus 6 3 MDBF
     MATH 221 Matematik Tarihi 6 3 MDBF
     MATH 301 Matematiksel Analize Giriş 6 3 MDBF
     MATH 302 İntegrasyon 6 3 MDBF
     MATH 305 Kompleks Kalkülüs 6 3 MDBF
     MATH 306 İstatistiksel Modelleme 6 3 MDBF
     MATH 307 Dinamik Sistemler 6 3 MDBF
     MATH 311 Cebire Giriş 6 3 MDBF
     MATH 317 Elementer Sayılar Teorisi 6 3 MDBF
     MATH 318 Kombinatoriğe Giriş 6 3 MDBF
     MATH 322 Kısmi Diferansiyel Denklemler 6 3 MDBF
     MATH 401 Fonksiyonel Analize Giriş 6 3 MDBF
     MATH 402 Hilbert Uzayı Teknikleri 6 3 MDBF
     MATH 405 Sayısal Metotlar 6 3 MDBF
     MATH 409 Defterimden Seçmeler 6 3 MDBF
     MATH 410 Stokastik Hesaplamaya Giriş 6 3 MDBF
     MATH 414 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 6 3 MDBF
     MATH 479 Varyasyonlar Hesabı 6 3 MDBF
     MAT 204 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 6 3 MDBF
     MAT 206 Malzemelerin Kinetik 6 3 MDBF
     MAT 302 Polimer Sentez Yöntemleri 7 4 MDBF
     MAT 304 Biyopolimerler 5 3 MDBF
     MAT 305 Polimer Muhendisligi: Temel Prensipler 5 3 MDBF
     MAT 306 Nano-boyuttaki Malzemelerde Bilgisayar Teknikleri 6 3 MDBF
     MAT 307 Kompozit Malzemeler 7 3 MDBF
     MAT 308 Faz Diagramları 5 3 MDBF
     MAT 309 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 6 3 MDBF
     MAT 310 Yeni Malzemelerin Üretimindeki Kimyasal Süreçler 5 3 MDBF
     MAT 312 Malzeme Nitelendirme 7 4 MDBF
     MAT 314 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 5 3 MDBF
     MAT 401 Yüzey Kimyası 6 3 MDBF
     MAT 402 Polimer Muhendisligi: Üretim ve Uygulamalar 6 3 MDBF
     MAT 403 Polimerlerin İşlenmesi 5 3 MDBF
     MAT 404 Polimer Fiziği 5 3 MDBF
     MAT 405 İleri Malzeme Karakterizasyonu 7 4 MDBF
     MAT 406 Nanotasarlanmış Sistemlerin Üretimi 5 3 MDBF
     MAT 408 Seramik Malzemelere Giriş 5 3 MDBF
     MAT 416 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 5 3 MDBF
     MAT 422 Cam Bilimi ve Mühendisliği 6 3 MDBF
     MAT 423 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 6 3 MDBF
     MAT 48000 Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik?de Özel Konular: Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 6 3 MDBF
     ME 301 Mekanik Sistemler I 6 3 MDBF
     ME 302 Mekanik Sistemler II 6 3 MDBF
     ME 303 Kontrol Sistem Tasarımı 6 3 MDBF
     ME 304 Hareket Kontrol Sistemleri 6 3 MDBF
     ME 305 Güç Elektroniği 6 3 MDBF
     ME 307 Akışkan Dinamiği 6 3 MDBF
     ME 308 Endüstriyel Kontrol 6 3 MDBF
     ME 309 Isı ve Kütle Transferi 6 3 MDBF
     ME 312 Mekanizma Analizi ve Sentezi 6 3 MDBF
     ME 402 Plazmonik 6 3 MDBF
     ME 403 Robot Bilime Giriş 6 3 MDBF
     ME 405 Mekanik Titresimler 6 3 MDBF
     ME 407 Atanmış Bilgisayarlı Sistemler 6 3 MDBF
     ME 408 Mekatronik Sistem Tasarımı 6 3 MDBF
     ME 409 Mikrosistemlerin Temelleri 7 3 MDBF
     ME 410 Bilgisayar Destekli Mühendislik 6 3 MDBF
     ME 411 Mekanik Sistem Tasarımı 6 3 MDBF
     ME 412 Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş 6 3 MDBF
     ME 415 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 6 3 MDBF
     ME 420 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 5 3 MDBF
     ME 425 Otonom Mobil Robotik 6 3 MDBF
     ME 435 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 6 3 MDBF
     ME 437 Biyomekatronik 6 3 MDBF
     ME 441 Gelişmiş Araç Sistemleri
6 3 MDBF
     ME 48000 Mekatronikte Özel Konular: Biyomekatronik 6 3 MDBF
     ME 48001 Mekatronikte Özel Konular:Mekanik Titreşimler 6 3 MDBF
     ME 48002 ME'de Özel Konular: Ağa bağlı çok-etmenli sistemler 6 3 MDBF
     MGMT 201 Yönetime Giriş 6 3 YBF
     MGMT 203 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 6 3 YBF
     MGMT 307 MIT Sloan Yönetim Seminerleri I 1 1 YBF
     MGMT 308 MIT Sloan Yönetim Seminerleri II 1 1 YBF
     MGMT 401 Strateji 6 3 YBF
     MGMT 402 Girişimcilik 6 3 YBF
     MGMT 403 Uluslarası İşletme Yönetimi 6 3 YBF
     MGMT 404 Teknoloji Yönetimi 6 3 YBF
     MGMT 405 Türkiye'de Yönetim Ortamı 6 3 YBF
     MGMT 406 Küreselleşme 6 3 YBF
     MGMT 407 İş Hukuku 6 3 YBF
     MGMT 408 İş Dünyasında Etik ve Sürdürülebilirlik 6 3 YBF
     MGMT 409 3. Sektör Kurumlarının Yönetimi 6 3 YBF
     MGMT 412 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 6 3 YBF
     MGMT 413 Stratejik Inovasyon 6 3 YBF
     MGMT 414 Müzakere Becerileri 6 3 YBF
     MGMT 415 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 6 3 YBF
     MGMT 417 Strateji Uygulama 6 3 YBF
     MGMT 418 Aile İşletmeleri Yönetiminin Temelleri 6 3 YBF
     MGMT 419 Aile İşletmelerinde Yönetimin Devir edilmesi ve Süreklilik 6 3 YBF
     MGMT 420 Yeni Girişim ve İş planı Geliştirme 6 3 YBF
     MGMT 421 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 6 3 YBF
     MGMT 422 Aile İşletmeleri Teori ve Pratiğine Sosyal Kültürel ve Kurumsal Yaklaşımlar 6 3 YBF
     MGMT 450 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     MGMT 451 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     MGMT 491 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 2 1 YBF
     MGMT 492 Uygulama Proje ile Öğrenim 6 3 YBF
     MGMT 495 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 2 1 YBF
     MGMT 496 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 2 1 YBF
     MGMT 499 Serbest Çalışma 6 3 YBF
 * 
MKTG 301 Pazarlamaya Giriş 6 3 YBF
     MKTG 401 Pazarlama Araştırmaları 6 3 YBF
     MKTG 402 Tüketici Davranışları 6 3 YBF
     MKTG 403 Uluslarası Pazarlama 6 3 YBF
     MKTG 404 Dijital Pazarlama 6 3 YBF
     MKTG 405 Pazarlama Stratejisi 6 3 YBF
     MKTG 406 Marka Yönetimi 6 3 YBF
     MKTG 407 Satış Yönetimi 6 3 YBF
     MKTG 408 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 6 3 YBF
     MKTG 409 Pazarlamada Fiyatlandırma 6 3 YBF
     MKTG 410 Sosyal Medya Pazarlaması 6 3 YBF
     MKTG 411 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 6 3 YBF
     MKTG 412 Pazarlama Kanalları Yonetimi ve Perakendecilik 6 3 YBF
     MKTG 450 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     MKTG 451 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     NS 200 Einstein'ın Görelilik Teorisi 5 3 MDBF
 * 
NS 201 Canlılar Dünyası 6 3 MDBF
     NS 206 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 5 3 MDBF
 * 
NS 207 Organik Kimya 7 4 MDBF
     NS 208 Genel Biyoteknoloji 5 3 MDBF
     NS 209 Evrende Neler Var? "Samanyolu'nun Ötesinde" 5 3 MDBF
     NS 210 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik 5 3 MDBF
     NS 212 Volkanlar, Depremler ve Kayalar (Yerkabuğunu Anlama) 5 2 MDBF
     NS 216 Dünya Üzerinde Yaşam 6 3 MDBF
     NS 218 Nanobilimin Temelleri 6 3 MDBF
     NS 220 Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü 6 3 MDBF
     NS 222 Gezegen Sistemleri ve Güneş Sistemi Dışı Gezegenler (Öte Gezegenler) 5 3 MDBF
     NS 223 Çevre Bilimi 6 3 MDBF
     NS 224 Kentsel Tarım 6 3 MDBF
     OPIM 301 İşletme Operasyonları Yönetimi 6 3 YBF
     OPIM 302 Yönetim Bilişim Sistemleri 6 3 YBF
     OPIM 390 İş Analitiğine Giriş 6 3 YBF
     OPIM 401 Tedarik Zinciri Yönetimi 6 3 YBF
     OPIM 402 İş Kararları için Analitik Yöntemler 6 3 YBF
     OPIM 403 Hizmet Operasyonları Yönetimi 6 3 YBF
     OPIM 404 İş Süreçleri Analiz ve Tasarımı 6 3 YBF
     OPIM 405 Yönetim Karar Destek Sistemleri 6 3 YBF
     OPIM 406 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi 6 3 YBF
     OPIM 407 Uygulamalı İş Analitiği 6 3 YBF
     OPIM 408 Perakende Operasyonları ve Pazarlama Analitiği 6 3 YBF
     OPIM 409 Proje Yönetimi 6 3 YBF
     OPIM 410 Belirsizlik Altında Karar Verme 6 3 YBF
     OPIM 411 Moda Endüstrisinde Üretim Yönetimi ve Fiyatlandırma 6 3 YBF
     OPIM 412 Stratejik Satınalma 6 3 YBF
     OPIM 416 Six Sigma ile Kalite İyileştirme 6 3 YBF
     OPIM 450 Operasyon Yönetimine İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     OPIM 451 Operasyon Yönetimine İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     OPIM 452 Yönetim Bilişim Sistemlerine İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     OPIM 453 Yönetim Bilişim Sistemlerine İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
 * 
ORG 301 Örgütler ve Örgütlenme 6 3 YBF
     ORG 401 İnsan Kaynakları Yönetimi 6 3 YBF
     ORG 402 Örgütsel Tasarım 6 3 YBF
     ORG 450 Örgütlere İlişkin Seçme Konular I 6 3 YBF
     ORG 451 Örgütlere İlişkin Seçme Konular II 6 3 YBF
     PERS 110 Temel Düzeyde Farsça I 4 3 DO
     PERS 120 Temel Düzeyde Farsça II 4 3 DO
     PERS 130 Orta Düzeyde Farsça I 4 3 DO
     PERS 140 Orta Düzeyde Farsça II 4 3 DO
     PERS 150 İleri Düzey Farsça I 4 3 DO
     PERS 160 İleri Düzey Farsça II 4 3 DO
 * 
PHIL 201 Batı Felsefesinin Temel Metinleri 6 3 SSBF
 * 
PHIL 202 Felsefenin Problemleri 6 3 SSBF
     PHIL 224 Felsefe ve Film 6 3 SSBF
     PHIL 240 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama 6 3 SSBF
     PHIL 310 Zihin Felsefesi 6 3 SSBF
     PHIL 313 Duygu ve Akıl 6 3 SSBF
 * 
PHIL 321 Sembolik Mantık 6 3 SSBF
     PHIL 322 Sanat Felsefesi 6 3 SSBF
     PHIL 323 Hayal Gücü ve Oyun 6 3 SSBF
     PHIL 330 Dil Felsefesi 6 3 SSBF
     PHIL 340 Biyoetik 6 3 SSBF
     PHIL 342 Biyoloji Felsefesi 6 3 SSBF
     PHIL 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     PHIL 401 Epistemoloji 6 3 SSBF
     PHIL 421 `Kişi'lik ve Kişisel Kimlik 6 3 SSBF
     PHIL 425 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 6 3 SSBF
     PHIL 450 Bilim ve Toplum 6 3 SSBF
     PHYS 211 Modern Fizik 6 3 MDBF
     PHYS 302 Katıhal Fiziği 6 3 MDBF
 * 
PHYS 303 Kuantum Mekaniği I 6 3 MDBF
     PHYS 304 Kuantum Mekaniği II 6 3 MDBF
     PHYS 313 Kuvantum Mekaniği Laboratuvarı 6 3 MDBF
     PHYS 401 Klasik Mekanik 6 3 MDBF
     PHYS 411 Elektromanyetik Teori I 6 3 MDBF
     PHYS 412 İstatistik Mekanik 6 3 MDBF
     PHYS 438 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 6 3 MDBF
     PHYS 484 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 6 3 MDBF
     PHYS 492 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 6 3 MDBF
 * 
POLS 250 Karşılaştırmalı Siyaset 6 3 SSBF
     POLS 251 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler 6 3 SSBF
     POLS 252 Haklar ve Tarihleri 6 3 SSBF
     POLS 271 Milletler ve Milliyetçilikler 6 3 SSBF
 * 
POLS 301 Siyasal Kuram I 6 3 SSBF
     POLS 302 Siyaset Felsefesinde Sorular ve Kavramlar 6 3 SSBF
     POLS 303 Seçimler ve Siyasal Katılım 6 3 SSBF
     POLS 305 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 6 3 SSBF
     POLS 307 Kalkınma Siyasetleri 6 3 SSBF
     POLS 348 Güney Avrupa'da Politika 6 3 SSBF
     POLS 349 Güneydoğu Asya Politikaları 6 3 SSBF
     POLS 350 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 6 3 SSBF
     POLS 351 Siyasal Değişimin Dinamikleri 6 3 SSBF
     POLS 352 Türkiye'de Siyasal Hayat I 6 3 SSBF
     POLS 353 Türkiye'de Siyasal Hayat II 6 3 SSBF
     POLS 354 Göç Siyaseti 6 3 SSBF
     POLS 364 Anayasa Hukuku 6 3 SSBF
     POLS 365 Hukuk ve Siyaset 6 3 SSBF
     POLS 372 Liberalizm ve Eleştirileri 6 3 SSBF
     POLS 392 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 6 3 SSBF
     POLS 393 Türkiye'deki Siyasi Partiler 6 3 SSBF
     POLS 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     POLS 400 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 6 3 SSBF
     POLS 401 Araştırma Teknikleri II 6 3 SSBF
     POLS 403 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 6 3 SSBF
     POLS 404 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 6 3 SSBF
     POLS 405 Siyasal Düşünce: Konular, Kavramlar, Tartışmalar 6 3 SSBF
     POLS 409 Turk-Yunan İlişkileri 6 3 SSBF
     POLS 410 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 421 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     POLS 422 Siyaset ve Kültür 6 3 SSBF
     POLS 425 Sivil Toplum 6 3 SSBF
     POLS 426 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 6 3 SSBF
     POLS 431 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 6 3 SSBF
     POLS 434 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 6 3 SSBF
     POLS 440 Türkiye Büyükşehirlerinde Yönetişim 6 3 SSBF
     POLS 441 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 6 3 SSBF
     POLS 446 Latin Amerika Siyasal Hayatı 6 3 SSBF
     POLS 448 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 6 3 SSBF
     POLS 455 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 6 3 SSBF
     POLS 457 Otoriter Rejimlerde Siyaset 6 3 SSBF
     POLS 462 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     POLS 472 Nietzsche 6 3 SSBF
     POLS 473 Siyasal Kuram II 6 3 SSBF
     POLS 483 Etnisite ve Milliyetçilik 6 3 SSBF
     POLS 491 Avrupa Siyaseti 6 3 SSBF
     POLS 492 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 493 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 495 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 6 3 SSBF
     POLS 496 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 6 3 SSBF
     PROJ 301 Güdümlü Proje I 2 1 SSBF
     PROJ 401 Güdümlü Proje II 4 2 SSBF
     RUS 110 Temel Düzeyde Rusça I 4 3 DO
     RUS 120 Temel Düzeyde Rusça II 4 3 DO
     RUS 130 Orta Düzeyde Rusça I 4 3 DO
     RUS 140 Orta Düzeyde Rusça II 4 3 DO
 * 
SOC 201 Toplum Kuramı 6 3 SSBF
     SOC 203 Hukuk ve Toplum Calismalari 6 3 SSBF
     SOC 300 Bilim Sosyolojisi 6 3 SSBF
 * 
SOC 301 Siyaset Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 305 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk 6 3 SSBF
     SOC 308 Din Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 313 Türk Toplumsal Düşüncesi 6 3 SSBF
     SOC 318 Nitel Araştırma Yöntemleri 6 3 SSBF
     SOC 321 Kent Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 350 Bilim, Din ve Toplum 6 3 SSBF
     SOC 402 Medya ve Siyaset 6 3 SSBF
     SOC 404 Medya Araştırmaları Atölyesi 6 3 SSBF
     SOC 406 Hukukçular Üzerine İncelemeler 6 3 SSBF
     SOC 408 Din ve Siyaset 6 3 SSBF
     SOC 420 Hareketlilikler Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 425 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 6 3 SSBF
     SOC 426 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma 6 3 SSBF
     SOC 432 Cinsellikler, Toplumsallıklar 6 3 SSBF
     SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler 6 3 SSBF
     SPA 110 Temel Düzeyde İspanyolca I 4 3 DO
     SPA 120 Temel Düzeyde İspanyolca II 4 3 DO
     SPA 130 Orta Düzeyde İspanyolca I 4 3 DO
     SPA 140 Orta Düzeyde İspanyolca II 4 3 DO
     SPS 201 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri 6 3 SSBF
     SPS 311 Araştırma Teknikleri I 7 3 SSBF
     SPS 312 Nicel Araştırma Teknikleri 6 3 SSBF
     SPS 315 Sosyal Ağların Analizi 6 3 SSBF
     SPS 320 Etnik Uyusmazliklara Yaklasimlar 6 3 SSBF
     SPS 322 Futbol, Milliyet ve Devlet 6 3 SSBF
     SPS 325 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları 6 3 SSBF
     SPS 374 Küresel Çevre Sorunları 6 3 SSBF
     SPS 384 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 6 3 SSBF
     SPS 442 Devlet Oluşumu 6 3 SSBF
     SPS 452 Siyaset ve Toplumda Ordu 6 3 SSBF
     TLL 110 Osmanlı Türkçesi I 4 3 DO
     TLL 130 Osmanlı Türkçesi II 4 3 DO
     TLL 150 Osmalı Paleografyası 10 3 DO
     TUR 101 Temel Düzeyde Türkçe I 6 3 DO
     TUR 102 Temel Düzeyde Türkçe II 6 3 DO
     TUR 201 Orta Düzeyde Türkçe I 6 3 DO
     TUR 202 Orta Düzey Türkçe II 6 3 DO
     TUR 403 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I 10 5 DO
     TUR 404 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 10 5 DO
 * 
VA 201 Görsel Dil I 7 4 SSBF
     VA 202 Görsel Dil II 7 4 SSBF
 * 
VA 203 Çizim Dili I 7 4 SSBF
     VA 204 Çizim Dili II 7 3 SSBF
     VA 228 Fotoğrafçılığa Giriş 6 3 SSBF
     VA 234 Tipografik Tasarım 7 3 SSBF
     VA 301 Proje Atölyesi I 7 3 SSBF
     VA 302 Proje Atölyesi II 7 3 SSBF
     VA 310 Mültimedyaya Giriş 6 3 SSBF
 * 
VA 312 Görsel İletişim Tarihi 6 3 SSBF
 * 
VA 315 Görsel Kültür 7 3 SSBF
     VA 321 Görsel Sanatlarda Uygulama 6 3 SSBF
     VA 322 Görsel Sanatlarda Sayısal Uygulama 6 3 SSBF
     VA 323 Modelden Çizim 6 3 SSBF
     VA 324 İleri Çizim Etütleri 6 3 SSBF
     VA 325 Arayüz Tasarımı 6 3 SSBF
     VA 327 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 6 3 SSBF
     VA 328 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 6 3 SSBF
     VA 329 Fotoğraf ve Anlatım 6 3 SSBF
     VA 331 İletişim İllüstrasyonu 6 3 SSBF
     VA 333 Web Siteleri için İçerik ve Tasarım 6 3 SSBF
     VA 335 Ses ve Görüntü 6 3 SSBF
     VA 336 Etkileşimli Ses 6 3 SSBF
     VA 345 Yaratıcı Kodlama 6 3 SSBF
     VA 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     VA 401 Proje Atölyesi III 7 4 SSBF
     VA 402 Proje Atölyesi IV 7 4 SSBF
     VA 416 Elektronik ve Dijital Sanatlar Tarihi 6 3 SSBF
     VA 420 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 6 3 SSBF
     VA 424 Tipografi'de ileri Düzey Konular 6 3 SSBF
     VA 430 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 6 3 SSBF
     VA 431 Videografi ve Kurgu Yapımı 6 3 SSBF
     VA 433 3D Modelleme 6 3 SSBF
     VA 434 3D Animasyon 6 3 SSBF
     VA 437 Deneysel Film ve Video 6 3 SSBF
     VA 439 Bilgi Görselleştirme 6 3 SSBF
     VA 440 Hareketli Grafikler ve Sanat 6 3 SSBF
     VA 441 Davetli Sanatçı Atölyesi 6 3 SSBF
     VA 442 Davetli Tasarımcı Atölyesi 6 3 SSBF
     VA 444 Etkileşim Tasarımı 6 3 SSBF
     VA 445 Çağdaş Sanatta Performans Sanatı ve Kavramı 6 3 SSBF
     VA 446 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği 6 3 SSBF
     VA 450 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 6 3 SSBF
     VA 453 Tasarımsal Düşünme 6 3 SSBF
     VA 455 Fiziksel Etkileşim 6 3 SSBF
     VA 461 İleri İlüstrasyon 6 3 SSBF
     VA 481 Yaz Projesi I 3 2 SSBF
     VA 482 Yaz Projesi II 3 2 SSBF
     VA 490 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 6 3 SSBF
     VIS 308 Sanat ve Yönetimi 6 3 SSBF
     VIS 310 Yeni Medya 6 3 SSBF
     VIS 412 Müzeler ve Güncel Sanatlar 6 3 SSBF

* Fakülte Dersleri