Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


EKONOMİ LİSANS PROGRAMI (BAECON)

  Diploma Alanı Danışmanları: Hakkı Yazıcı, İnci Gümüş, Mehmet Barlo

Ekonomi, kaynakların kıt olduğu ortamlarda bireylerin, grupların ve toplumların tercihlerini nasıl oluşturduklarını ve oluşturmaları gerektiğini inceleyen bir bilim olarak tanımlanır. Ekonomik analizin başlıca araçları işletme, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi birbirinden oldukça farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Sabancı Üniversitesi Ekonomi Lisans Programı'nın hedefi, öğrencilere ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin bir temel oluşturmaktır. Program, farklı beklentilere hitap edebilecek kadar zengin ve esnek bir biçimde tasarlanmıştır. İş dünyası ve yöneticilik alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere program, stratejik analiz ve yönetim becerileri sunmaktadır. Gerek özel gerek kamu kuruluşlarında ekonomi politikası uzmanı olarak çalışmayı hedefleyen öğrenciler, mali piyasalar, para ve maliye politikası ve altyapı sektörlerinin regülasyonu gibi alanlarda politika değerlendirmek, oluşturmak ve uygulamak için gerekli becerileri edinebileceklerdir. Bu bağlamda programın özel bir amacı da öğrencileri Türkiye ekonomisinin sorunları ile karşılaştırmalı bir perspektif içinde tanıştırmaktır. Son olarak program, ekonomide doktora yapmak isteyen öğrencilerin de gerekli matematik ve teknik altyapıyı oluşturmalarını ve uluslararası düzeyde en iyi doktora programlarında kapsanan konular ile tanışmalarını sağlamaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Üniversite Dersleri 75 44 -
Zorunlu Dersler 40 18 -
Matematik Yükümlülük Dersleri 6 3 -
Çekirdek Seçmeli Dersler 24 12 -
Alan Seçmeli Dersler 36 18 -
Serbest Seçmeli Dersler 59 30 -
Fakülte Dersleri - - 5
Toplam 240 125 -

 

Üniversite Dersleri

Aşağıda listelenen Üniversite Derslerinden; toplam 17 ders ve 44 SÜ ve 75 AKTS kredisi tamamlanmalıdır.

- Birinci sınıf Üniversite Dersleri (PROJ 201 dahil, 1XX kodlu dersler) ve SPS 303 dersi zorunludur.

- Aşağıda listelenen HUM kodlu derslerden; sadece iki tanesi zorunludur.

(Üniversite Dersleri ile ilgili genel bilgiler için; lütfen Temel Geliştime Direktörlüğü'nün web sitesini (fdd.sabanciuniv.edu/tr) ziyaret ediniz.)


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 5 3 MDBF
     MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 6 3 MDBF
     CIP 101N Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-N 1 0 SSBF
     NS 101 Doğa ve Bilim I 6 4 MDBF
     SPS 101 İnsan ve Toplum I 6 3 SSBF
     TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 2 DO
     AL 102 Akademik Okuryazarlıklar 5 3 DO
     MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 6 3 MDBF
     NS 102 Doğa ve Bilim II 6 4 MDBF
     SPS 102 İnsan ve Toplum II 6 3 SSBF
     TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 2 DO
     HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 2 SSBF
     HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 2 SSBF
     HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 5 3 SSBF
     PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 1 MDBF
     HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 204 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 5 3 SSBF
     HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 212 Modern Sanatın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 214 Operanın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 221 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 5 3 SSBF
     HUM 224 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 5 3 SSBF
     HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 5 3 SSBF
     HUM 261 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 5 3 SSBF
     SPS 303 Hukuk ve Etik 5 3 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Tümü zorunlu


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler 6 3 SSBF
 * 
ECON 202 Makroekonomi 6 3 SSBF
 * 
ECON 204 Mikroekonomi 6 3 SSBF
     ECON 301 Ekonometri 7 3 SSBF
 * 
MATH 203 Olasılığa Giriş 6 3 MDBF
     MATH 306 İstatistiksel Modelleme 6 3 MDBF
     PROJ 300 Proje ve Staj 3 0 SSBF
 

Matematik Yükümlülük Dersleri

En az 1 ders zorunlu


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
MATH 201 Doğrusal Cebir 6 3 MDBF
 * 
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 6 3 MDBF
 * 
MATH 204 Kesikli Matematik 6 3 MDBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler

En az 4 ders zorunlu. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ECON 310 Oyun Teorisi 6 3 SSBF
     ECON 320 Kamu Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 330 Endüstriyel Organizasyon 6 3 SSBF
     ECON 340 Uluslararası Ekonomi 6 3 SSBF
     ECON 350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 6 3 SSBF
     ECON 360 İleri Makroekonomi 7 3 SSBF
     ECON 370 İleri Mikroekonomi 7 3 SSBF
     ECON 430 Emek Ekonomisi 6 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan en az 6 ders zorunlu. Lisansüstü derslerden mezuniyet yılında olmak koşuluyla danışman ve öğretim üyesinin onayını da alarak en fazla 3 tane alınabilir. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Serbest Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Serbest Seçmeli Dersler

Üniversitede sunulmakta olan derslerden en az 30 SU kredi ve 59 AKTS kredisinin tamamlanması zorunludur. ("Üniversite Dersleri" dışında). Başlangıç/Temel düzeydeki dil derslerinden en fazla 2 tanesi bu alanın yükümlülüklerine sayılır.

Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Fakülte Dersleri

 • MDBF, SSBF ve YBF Fakülte Dersleri havuzunun toplamı içinden en az 5 dersin tamamlanması,
 • Bu beş dersten en az üçünün SSBF Fakülte Dersleri havuzundan seçilmiş olması,
 • Bu beş dersin sekiz alandan en az üçüne yayılması: SSBF'nin altı alanına (CULT, ECON, HART, PSYCH, SPS/POLS/IR, VA) ek olarak, MDBF ve YBF fakülte dersleri arasından alınacak dersler de yedinci ve sekizinci alan olarak sayılır.
 • Bu dersler, diğer program yükümlülüklerinin tamamlanması sırasında da alınmış olabilir.
 • Fakülte Dersleri ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

  MDBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  SSBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  YBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  * Fakulte Dersleri

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisansüstü dersler lisans programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.