Ana içeriğe atla
TR EN

Araştırma Yönetimi

Sabancı Üniversitesinde Araştırma faaliyetleri, Fakülteler, Merkezler ve Forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir. 

Araştırma ile ilgili faaliyetlerin yönetim süreci ise; planlama ve politika geliştirme, uygulama ve izleme değerlendirme döngüsü çerçevesinde Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı bünyesindeki Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG), Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi (SUATT) ve Türkiye’nin ilk çekirdek fon kuruluşu olan Sabancı Üniversitesi Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (INOVENT) ’in faaliyetlerini de kapsayacak şekilde 2022 yılında kurulan İnovasyon ve Girişimcilik İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilmektedir. APG, SUATT ve İnovasyon ve Girişimcilik İnisiyatifi tüm fonksiyonlarını Üniversitenin çeşitli kurul ve komiteleri ile koordinasyon halinde hayata geçirmektedir. 2013 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren SUCool ise, erken aşama girişimcilere yönlendirme yaparak, temelde eğitim, çalışma alanı, mentorluk, iş geliştirme, müşteri tanıştırmaları, tanıtım, yatırımcıya hazırlık ve yatırımcılarla tanıştırma destekleri sunmaktadır. Böylelikle, araştırma odaklı bir üniversite olmanın gereği olarak araştırma döngüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

  1. Araştırma Planlama ve Politika Geliştirme; araştırma politika, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, araştırma işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, finansal destek planının yapılması, teşvik ve destek sisteminin yönetilmesi, üniversite sıralama sistemlerinin yönetilmesi ve lisansüstü politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yönetimini;
  2. Araştırma Projelerinin/İşbirliği Fırsatlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması; araştırma işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi ve uygulanması, araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırma projelerinin uygulanması ve bilgi (teknoloji ve diğer) transferinin yönetimi;
  3. Araştırma Çıktılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi; araştırma çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ve politika, performans, önceliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini kapsar.

Yukarıdaki basamakların oluşturduğu araştırma yönetim döngüsü ile hedeflenen katma değer; araştırmanın politika düzeyinde planlanması, akademik personelin araştırma konusuna odaklanmasının sağlanması, araştırmanın amacına uygun kamu ve özel fon kaynaklarından desteklenmesi, araştırma odaklı olarak başlatılan işbirliği ve projelerin uygulama sürecinde yasal olarak taahhüt altına girilen konularda hedeflenen performans çıktıları doğrultusunda hareket edilebilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması, araştırmanın ve çıktıların ekonomik değere dönüşüm sürecinin, işbirlikleri, yeni girişimler, yeni bilgiye yatırım, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ile geliştirilmesi, araştırma çıktılarının izlenmesi ve değerlendirme sürecinin yürütülerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılmasıdır. 

Araştırma yönetimine ilişkin mekanizmalar hakkında daha detaylı bilgiye SUATT, APG ve INOVENT sayfalarından, SUATT'ın araştırmacılar, sanayiciler ve girişimciler için vermiş olduğu desteklere ilişkin daha detaylı bilgiye ise Araştırmacılar İçin, Sanayiciler İçin ve Girişimciler İçin sayfalarından ulaşabilirsiniz.