DİNLE

Ders Kataloğu

SPS 303 Hukuk ve Etik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bir birey ve vatandaş olmanın anlamı üzerine düşünmektir. İlk çağlardan beri sorulan ve günümüzde de önemini yitirmemiş olan bazı temel sorular dersin temelini oluşturur: İyi yaşam nedir? Nasıl yaşamalıyız? Erdemli bir birey ve vatandaş olmak ne demektir? Bu ikisi arasındaki muhtemel çatışmalar nasıl çözülebilir? Ders bu bağlamda hukuk ve etik arasındaki çeşitli ilişkileri, politik otorite, temsil ve rıza, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi konuları ele almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Hukuk ve Etik 3
Güz 2019-2020 Hukuk ve Etik 3
Hukuk ve Etik 3
Bahar 2018-2019 Hukuk ve Etik 3
Güz 2018-2019 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Güz 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Güz 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Güz 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Güz 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2013-2014 Hukuk ve Etik 3
Güz 2013-2014 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Güz 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Güz 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2010-2011 Hukuk ve Etik 3
Güz 2010-2011 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2009-2010 Hukuk ve Etik 3
Güz 2009-2010 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2008-2009 Hukuk ve Etik 3
Güz 2008-2009 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2007-2008 Hukuk ve Etik 3
Güz 2007-2008 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2006-2007 Hukuk ve Etik 3
Güz 2006-2007 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2005-2006 Hukuk ve Etik 3
Güz 2005-2006 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2004-2005 Hukuk ve Etik 3
Güz 2004-2005 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2003-2004 Hukuk ve Etik 3
Güz 2003-2004 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2002-2003 Hukuk ve Etik 3
Güz 2002-2003 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2001-2002 Hukuk ve Etik 3

Onkosul: __
SPS 303>Pre-requiste
Yankosul: SPS 303D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 58.000 kredi
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.