Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 SU Kredi
Bu ders, Jön Türklerin 1908'de yüzyüze geldikleri "ya devrim ,ya imparatorluk" ikileminden, 1910'ların entelektüel kaynaşması; Balkan Savaşları ile Çanakkale'nin Türk milliyetçiliği üzerindeki etkisi; Anadolucu bir halkçılığın başlangıçları; 1918-19 yıllarının bitkinlik ve bezginliğine karşın, son bir mücadele çağrısının yükselmesi; yeni bir önderliğin ve direniş platformunun oluşturulması; istiklal mücadelesinin dayandırıldığı büyük ittifakta yerel ve ulusal unsurların payı gibi konu ve temalara açılıyor. 1923 sonrasına ilişkin önemli meseleler ise şöyle inceleniyor : ekonominin yeniden inşası; 1920'li ve 30'lu yılların inkılâpları; eğitim, tarih, arkeoloji, folklor ve yeni bir ulusal kimliğin inşası; Büyük Dünya Buhranı ve daha devletçi bir ekonomi politikasının benimsenmesi; savaş yıllarının zorlukları; 1946-50, yani çoğulcu parlamenter düzene geçiş yılları. Sonuç bölümünde, bazı büyük analitik soru ve sorunlar yer alıyor: karşılaştırmalı perspektif içinde Kemalist Devrim; sömürgeleşmemişlik koşullarına özgü bir "muasır medeniyet seviyesine yetişme" gündeminin oluşması; diğer (daha geç) ulusal kalkınmacılık örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kemalizmin pragmatizmi ve ampirisizmi; 21. yüzyılın eşiğinde, Türkiye'de demokrasinin ufuk ve olanakları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2005-2006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2004-2005 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2003-2004 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2002-2003 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2001-2002 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2000-2001 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 1999-2000 İnkılap Tarihi II 2

Onkosul: HIST 191 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :