Ana içeriğe atla
TR EN

Lisansüstü Başvuruları

Sabancı Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programlarına başvuru yapmak için, başvuru sahiplerinin her Enstitünün belirlediği minimum koşulları sağlaması gerekir. Tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına, çevrimiçi olarak başvuruda yapılır.


Her başvuru için önce belge kontrolü yapılır, sonrasında da başvuru sahipleri yazılı sınav ve/veya mülakata davet edilir. Bu davet sonrasında, Kabul Jürisi değerlendirme yapar ve sonuç size yazılı şekilde bildirilir.


Fen Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru koşulları hakkında bu sayfadan bilgi alabilir, Öğrenci Kaynakları Birimimizin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları (TEZSİZ) Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

 • Başvurular, Akademik Takvim'de ilan edilen süreler içerisinde yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
 • Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

1. Online Başvuru

Son Başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.


2. Program Başvuru Formu

DA Programı Başvuru Formu’nu İndir

IT Program Başvuru Formu’nu İndir

CYSEC Programı Başvuru Formu’nu İndir

ETM Programı Başvuru Formu’nu İndir

DT Programı Başvuru Formu’nu İndir

Program başvuru formu doldurulup, online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


3. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


4. Niyet Mektubu

Programa katılma amaçlarınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz bir veya iki sayfalık doküman online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


5. Özgeçmiş (CV)

Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde
"Documents" kısmına yüklenmelidir.


  6. Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf. Online başvuru sistemine eklenmelidir.


 7. İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sistemine yüklenmelidir.

Online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

Referans Mektubu Şablonunu İndir


8. Mezuniyet Dereceleri

Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.


9. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

TOEFL
Internet-based test (IBT):En az 78 puan (Best score kabul edilmemektedir.)
PTE
En az 48 puan
CAE
En az B
CPE
En az C
YDS,e-YDS
En az 65 puan
YÖKDİL, e-YÖKDİLEn az 65 puan
ELAE- English Language Assessment Exam
Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.
 • Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan; yukarıdaki tablonun 9. maddesinde yer alan İngilizce yeterlilik sınavlarının herhangi birinde asgari puanın sağlanması ve sınavların aşağıda belirtilen geçerlilik süreleri kapsamında sınav sonuç belgesinin sunulması gerekmektedir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

 • TOEFL: 2 yıl
 • PTE 2 yıl, CAE, CPE 3yıl,
 • YÖKDİL, e-YÖKDİL, e-YDS ve YDS: 5 yıl

*Kayıt tarihinde geçerli olmalıdır.

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar

Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.

b) Sınav Merkezleri

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu Practice Test sayfasında bulabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.


Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Tezli) Programları Başvuru ve Gereklilikler

 • SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
 • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
 • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
 • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
 • Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

1. Online Başvuru

Son Başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir. E-Devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.


3. Niyet Mektubu

Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


4. Özgeçmiş (CV)

Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


 5. İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sistemine yüklenmelidir.

Online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

Referans Mektubu Şablonunu İndir


6. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

ALES, e-ALESSayısal En az 65
GREQuantitative en az 153
GATAccumulative Test Score (General Test) En az 65 (Pakistan NTS tarafından yapılan)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES,e-ALES, GRE 5 yıl; GAT 2 yıl


7. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi*

TOEFLInternet-based test (IBT): : En az 80 puan (Best Score kabul edilmemektedir.)
PTEEn az 69
CAEEn az B
CPEEn az C
YDS, e-YDS, YÖKDİL e-YÖKDİLEn az 67 puan

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL, PTE 2 yıl; CAE, CPE 3yıl; YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl.

(*) Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre) Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.


9. Mezuniyet Dereceleri

 • Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 65 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orjinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 İstanbul

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler

SÜ doktora programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

 • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
 • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

1. Online Başvuru

Son Başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir. E-Devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.


3. Niyet Mektubu

Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


4. Özgeçmiş (CV)

Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.


 5. İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sistemine yüklenmelidir.

Online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

Referans Mektubu Şablonunu İndir


6. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

 Lisans DerecesiyleYüksek Lisans Derecesiyle
ALES, e-ALESSayısal En az 80Sayısal En az 65
GREQuantitative ez az 160Quantitative en az 153
GATAccumulative Test Score (Subject Test) En az 80Accumulative Test Score (Subject Test) En az 65 (Pakistan NTS tarafından yapılan)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: e-ALES, ALES, GRE 5 yıl; GAT 2 yıl


7. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi*

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ÖSYM eşdeğerliği olan dil sınavları için tıklayınız

TOEFLInternet-based test (IBT): En az 80 puan (Best Score kabul edilmemektedir.)
PTEEn az 69
CAEEn az B
CPEEn az C
YDS, e-YDS, YÖKDİL e-YÖKDİLEn az 67 puan

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL, PTE 2 yıl; CAE, CPE 3yıl; YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl.

(*)7.A. Yabancı Dil Belgesi’ni İngilizce dışında yukarıdaki tabloda belirtilen ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak aşağıda belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması gerekmektedir.


İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi(+) TOEFLInternet-based test (IBT): En az 80 puan (Best Score kabul edilmemektedir.)
 PTEEn az 69
 CAEEn az B
 CPEEn az C
 YDS, e-YDS, YÖKDİL e-YÖKDİLEn az 67 puan

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL 2 yıl; YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl; PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl.

(*)7.A.1. Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE- English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.


8. Mezuniyet Dereceleri

 • Doktora programlarına sadece lisans veya yüksek lisans dereceleri ile başvuru yapılabilir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
Lisans Derecesiyle DoktoraYüksek Lisans Derecesi ile Doktora
Lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, mezun oldukları üniversitelerinden alacakları resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu sunmaları gerekir.
 • Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.
 • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

 

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 65 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orjinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 İstanbul

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları ve Başvuru için Gerekli Belgeler

Bu sayfa, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan yüksek lisans (MA) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir.

Kimler başvurabilir?

 • Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa ilk kayıtları esnasında lisans derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.
 • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Başvurular hangi tarihlerde yapılır?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.

Başvurular nasıl yapılır?

 • Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.

  Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız.

 • E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1-A ve Tablo 1-B de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir.
 • Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 • Zorunlu belgelere ek olarak, bazı yüksek lisans (MA) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.
Tablo 1-A (Tezli Programlar)
ProgramZorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Ekonomi1, 2, 3, 4, 8, 95, 6, 11
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 96
Kültürel Çalışmalar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1011
Psikoloji1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11-
Siyaset Bilimi1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11-
Tarih1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11-
Türkiye Çalışmaları1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11-

 

Tablo 1-B (Tezsiz Programlar)
ProgramZorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Ekonomi-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 95, 6, 11
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 7, 96
Kültürel Çalışmalar-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1011
Tarih-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11-
Siyaset Bilimi-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11-

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları

1. Online Başvuru

Son Başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. Online başvuru formu için tıklayınız


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. ***E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.


3. İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında “recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
 • Referans mektupları İngilizce veya Türkçe olmalıdır. Diğer dillerde yazılan referans mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır.
 • Referans Mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf online sisteme yüklenmelidir.


5. Niyet Mektubu

İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


6. Yazılı Çalışma Örneği

30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


7. Portfolyo

PDF doküman, CD/DVD, basılı malzeme, saydam veya online portfolyo olarak sunulabilir. Portfolyo içeriğinin adayların Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanına dair yetkinliklerini yansıtan seçili işlerden oluşturulması beklenmektedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans (MA) programı için bir yetenek sınavı yapılmamaktadır


8. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 2’de belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.

Tablo 2
Puan TürüALES / e-ALESGREGAT
Eşit ağırlıklıQuantitativeAccumulative Test Score (General Test)
Asgari Puan (Siyaset Bilimi ve Türkiye Çalışmaları tezli yüksek lisans programları hariç)5514955
Asgari Puan (Siyaset Bilimi ve Türkiye Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için)7015570
Geçerlilik Süresi5 yıl5 yıl2 yıl
 • Alınan sınav sonuç belgesi adayın başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Docements” kısmına mutlaka yüklenmelidir.
 • Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 55 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

9. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) katılımı: 

Kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Tablo 3
 TOEFL IBTe-YDS, YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİLPTE AkademikCAECPE
Asgari Puan877373BC
Geçerlilik Süresi2 yıl5 yıl2 yıl3 yıl3 yıl
 • Online sistemdeki ilgili kısımda, sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına yüklenmelidir.
 • Alınan sınav sonuç belgesi kabul alınan programa kayıt tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek lisans (MA) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile yüksek lisans programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.
 • İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na ( ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar TC vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları, sınav sonucu sunulamayan durumlarda ise Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na ( ELAE) katılmaları beklenmektedir.
 • İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, yüksek lisans (MA) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir. Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.
 •  TOEFL IBT Best Score kabul edilmemektedir.

10. Araştırma Planı: 

Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Yüksek lisans (MA) başvuruları için enaz 1000 kelime olmalıdır. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


11.Özgeçmiş: 

Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans (MA) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir.
 • Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
 • Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır.
 • Mülakatlar günün şartlarına göre fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak düzenlenebilir.

Başvurular nasıl değerlendirilir?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans (MA) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir. 

 • Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. 

 • Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır. 

 • Mülakatlar günün şartlarına göre fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak düzenlenebilir.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Başvuru

Bu sayfa, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan doktora (PhD) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir.


Kimler başvurabilir?

 • Siyaset Bilimi ve Ekonomi doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa kayıtları esnasında bahsi geçen derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir
 • Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır. 
 • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Başvurular hangi tarihlerde yapılır?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.

Başvurular nasıl yapılır?

 • Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız. 
 • E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1’de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir. 
 • Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Zorunlu belgelere ek olarak, bazı doktora (PhD) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. 
 • Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.
Tablo 1
 Zorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Deneysel Psikoloji1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 116
Ekonomi1, 2, 3, 4, 7, 8, 105, 6, 11
Siyaset Bilimi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11-
Sosyal Psikoloji1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 116
Tarih1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları

1. Online Başvuru

Son Başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. Online başvuru formu için tıklayınız.


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir . E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgeside geçerlidir.

 • Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. 4'lük not sisteminden farklı not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama veya çevrim tablosu da sunmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların genel not ortalamaları için böyle bir şart yoktur.

3. İki adet referans mektubu

Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında "recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
 • Referans mektupları İngilizce veya Türkçe olmalıdır.Diğer dillerde yazılan referans mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır.
 • Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

 • Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine yüklenmelidir.

5. Niyet Mektubu

 • İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

6. Yazılı Çalışma Örneği

30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


7. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 2’de ve lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.

Tablo 2: Yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için
 ALESGREGAT
Puan TürüEşit ağırlıklıQuantitativeAccumulative Test Score (Subject Test)
Asgari Puan (Siyaset Bilimi doktora programı hariç)5514955
Asgari Puan (Yalnız Siyaset Bilimi doktora programı için)7015570
Geçerlilik Süresi5 yıl5 yıl2 yıl
Tablo 3: Lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için
 ALESGREGAT
Puan TürüEşit ağırlıklıQuantitativeAccumulative Test Score ( Subject Test)
Asgari Puan8016080
Geçerlilik Süresi5 yıl5 yıl2 yıl
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir. 
 • Alınan sınav sonuç belgesi son başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. 
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 55 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

  8. Yabancı Dil Belgesi: Doktora programlarına başvuru yapan adayların, kendi anadilleri dışında bir dilden yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puanı almış olması zorunludur. ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız.

 • Yabancı dil belgesini İngilizce sınav sonuç belgesi olarak sunacak adaylar için kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 4’te belirtilmiştir. Belirtilen yabancı dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.
 TOEFL IBTe-YDS, YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİLPTE AkademikCAECPE
Asgari Puan877373BC
Geçerlilik Süresi2 yıl5 yıl2 yıl3 yıl3 yıl
 • Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adayların, ayrıca İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir. Dikkat edilmelidir ki bu maddede yazılanlar yalnızca yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adaylar için geçerlidir.
  1. Tablo 4’te belirtilen İngilizce yeterlilik ölçme sınavlarından ilgili asgari puanı almak ve bunu belgelemek gerekmektedir.
  2. Doktora (PhD) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile doktora programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.
  3. İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır.
  4. Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar TC vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları gerekmektedir.
  5. İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, doktora (PhD) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. ​​​​​
 • Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) Sonuç Belgesi, doktora programına başvuruda gerekli olan “Yabancı Dil Belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki başka bir dilden getiren adaylar yukarıda da belirtildiği gibi İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için ELAE sınavına girebilirler.
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Doktora başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının da yabancı dil belgesi sağlaması zorunludur.
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir.
 •  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir. Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.

 • TOEFL IBT Best Score kabul edilmemektedir.

  9- Araştırma Planı: Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular için enaz 1500 kelime olmalıdır. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

  10- Tezli Yüksek Lisans Diploması: Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların “tezli yüksek lisans” diplomalarını sunmaları gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilen YÖK Mezun Belgesi de sunulabilir.

 • Adayın resmi transkriptinde, tezli yüksek lisans programından mezuniyetine ilişkin bilgi varsa başvuru sırasında bu da yeterlidir. Ancak kayıt sırasında orijinal diplomanın sunulması yine de gerekecektir.
 • Tezli bir yüksek lisans programından mezun oldukları halde, yüksek lisans diplomalarında veya transkriptlerinde buna dair bilgi yer almayan adayların, tezli programdan mezuniyetlerini mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.
 • 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

  11- Özgeçmiş: Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


Başvurular nasıl değerlendirilir?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir. 
 • Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
 • Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. 
 • Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır. 
 • Mülakatlar günün şartlarına göre fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak düzenlenebilir.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

 • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
 • Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler

1. On-line Başvuru Formu

Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online başvuru sisteminde “documents” kısmına eklenmesi gerekmektedir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgeside geçerlidir.


3. İki adet Referans Mektubu

Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler, bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

a) EMBA, MBA, MiF, MIM, PBAN ve PMBA için Mektup Örneği


4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

Online başvuru sistemine eklenmelidir.


5.  

Profesyoneller için İş Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans(PBAN), Finans Tezsiz Yüksek Lisans(MiF), Yöneticiler için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA), Profesyoneller için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (PMBA), Yönetim Tezsiz Yüksek lisans (MBA), Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans (MIM) ve Eylem Araştırması ve Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans (MSART- NT) programlarına yapılan başvurularda ALES ve benzeri sınav sonucu sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.


6.  İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: 

Adayların İngilizce yeterliliği,  yapılacak mülakatlarda değerlendirilecek olup, yeterli başarıyı göstermeleri beklenmektedir. Aday, aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi birini sunması durumunda, yapılacak mülakatlarda İngilizce yeterlilik bölümünden muaf tutulacaktır.

.

 TOEFL* IBT (Best score kabul edilmemektedir.)YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİLCPE*CAE*PTE*
MIM

83

69

C

B

56

MiF

83

69

C

B

56

PMBA

83

69

C

B

56

EMBA

83

69

C

B

56

PBAN

83

69

C

B

56

MSART- NT

83

69

C

B

56

MBA

83

69

   C    B  56

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.

7. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


8. Özgeçmiş (CV)

Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


 9. Diğer Gereklilikler

 • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir.
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru belgelerini online sisteme yüklemelidirler. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Doktora Programına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

 • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
 • Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
 • Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler:

1. On-line Başvuru Formu

On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.


2. Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.

Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. 4'lük not sisteminden farklı not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama veya çevrim tablosu da sunmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların genel not ortalamaları için böyle bir şart yoktur.


3. İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında "recommenders”kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
 • Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır.
 • Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine yüklenmelidir.


5. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


6. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi 

Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

 GMATGREALESe-ALESGAT
Puan Türü-QuantitativeEşit AğırlıklıEşit AğırlıklıAccumulative Test Score (Subject Test)
Asgari Puan600157828282
Geçerlilik Süreleri5 Yıl5 Yıl5 Yıl5 Yıl2 Yıl
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir. 
 • Alınan sınav sonuç belgesi son başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. 
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programı başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 70 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

7. Doktora Programına Yüksek Lisans Diploması ile Başvuracak Adaylar İçin Tezli Yüksek Lisans Diploması 

 • Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilen YÖK Mezun Belgesi de sunulabilir. 
 • Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.
 • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

8. Yabancı Dil Belgesi

Doktora programına başvuru yapan adayların, kendi anadilleri dışında bir dilden yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puanı almış olması zorunludur. ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız.

a) Yabancı dil belgesini İngilizce sınav sonuç belgesi olarak sunacak adaylar için kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen yabancı dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Yabancı Dil SınavıTOEFL IBT (Best score kabul edilmemektedir)YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİLCPECAEPTE
Asgari Puan8873CB74
Geçerlilik Süreleri2 Yıl5 Yıl3 Yıl3 Yıl2 Yıl

b) Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adayların, ayrıca İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir. Dikkat edilmelidir ki bu maddede yazılanlar yalnızca yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adaylar için geçerlidir.

Aşağıdaki sıralanmış olan koşullar sadece b. maddesini ilgilendirmektedir.

 • Tablo 2’de belirtilen İngilizce yeterlilik ölçme sınavlarından ilgili asgari puanı almak ve bunu belgelemek gerekmektedir.
 • Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.
 • İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar T.C. vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları gerekmektedir.
 • İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, doktora programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.

c) Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) Sonuç Belgesi, doktora programına başvuruda gerekli olan “Yabancı Dil Belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki başka bir dilden getiren adaylar yukarıda da belirtildiği gibi İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için ELAE sınavına girebilirler.

d) Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Doktora başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının da yabancı dil belgesi sağlaması zorunludur.

f) Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir.

g) TOEFL IBT, PTE, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.


9. Özgeçmiş (CV)

Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.


Önemli Hatırlatmalar

 • Doktora programına lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
 • Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.
 • Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.
Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
Student Resources

Öğrenci Kaynakları Birimi

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul
+90 216 483 90 05