Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Batı sanatı tarihindeki çığır açıcı gelişmeleri konu alır. Her ders, bulunduğu dönem için tayin edici özellikleri olan bir eser üzerine yoğunlaşır, sözkonusu eseri diğer örneklerle karşılaştırır ve sanatsal oluşumu belirleyen tarihi, düşünsel ve estetik arka planı inceler. Dersler ve tartışma grupları çerçevesinde öğrenciler insan yaratıcılığının giriftlikleri ve bir eserin oluşumunda rol oynayan karmaşık etkenler konusunda fikir yürütme şansına sahip olurlar. Bu derste sunulan derinlemesine ve eleştirel yaklaşım sayesinde öğrencilerin edinilmiş değer yargılarını sorgulamaları, sanatı anlama ve değerlendirme kriterlerini geliştirmeleri ve sanat ve beşeri bilimler konusundaki yönelimlerini belirginleştirmeleri öngörülür. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2001-2002   3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 202D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.