Ana içeriğe atla
TR EN

Araştırma Performansı

Sabancı Üniversitesinin girdi ve çıktılarını oluşturan parametreler Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG) tarafından bütünsel bir şekilde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar Üniversite Araştırma Konseyi ve Araştırma Komitesi toplantılarında, yılda iki kez tüm Üniversiteye açık bir şekilde gerçekleştirilen Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü Değerlendirme toplantılarında ve yıl içinde gerçekleşen diğer stratejik ve yönetim odaklı toplantılarda sunulmaktadır.

Araştırma performansına ilişkin verilerin raporlandığı bir diğer yer ise üniversite sıralama sistemleridir. Araştırma faaliyetleriyle yaratılan faydanın ve Üniversitenin bulunduğu çevreye verdiği katkı bu sistemler aracılığıyla da ölçülmektedir. Sıralama sistemleri ve üniversitemizin sıralamalardaki pozisyonu ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesinin araştırma performansına ilişkin detaylar aşağıda parametreler bazında paylaşılmaktadır.

Sabancı Üniversitesinin 2022 yılı Eylül ayı itibari ile dış kaynaklı aktif araştırma fon büyüklüğü 288 proje ile 648 milyon TL’ye ulaşmış olup, bu fonun finansman kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Pie Chart

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından 2000 yılından itibaren tüm bilimsel yayın türlerinde 7700’den fazla yayın yayımlanırken (Scopus: 2022-11-09); 2021 yılında öğretim üyesi başına yayın sayısı yaklaşık olarak 3,0’dır.

Sabancı Üniversitesinin 2022 yılı Ekim ayı itibari ile sahip olduğu aktif patent ailesi üyesi sayısı 314’tür.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri odaklı olarak firmaların kuruluşu ve hızlandırma sürecini destekleyen İnovent’in 2022 yılı Haziran ayı itibari ile portföyünde 11 firma bulunmaktadır. Bu firmaların sektörel dağılımı aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Pie Chart