DİNLE

Tüm Programlar

 

Türkiye’deki İlk “Bölümsüz Üniversite”
 

Sabancı Üniversitesi, Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. Öğrencilerin, seçtikleri uzmanlık alanları dışındaki disiplinler hakkında da bilgi sahibi olması ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayan bu sistem üniversitenin temelini oluşturmaktadır.

Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenci, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken “bölüm” değil, fakültelerdeki “program grupları” bazında seçim yapar. Tüm öğrenciler, ilk iki yıllık süre zarfında, lisans programlarından farklı dersler seçerek tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatına kavuşur. Öğrenci, birinci sınıfın veya ikinci sınıfın sonuna geldiğinde, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirler.

Bölümsüz Üniversite Hakkında Detaylı Bilgi