Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

SPS 102 İnsan ve Toplum II 3 SU Kredi
Kan bağına dayalı toplumlar, vergisel devlet ve toplumlar, ya da erken ticari uygarlıklar gibi güçlü genellemelerden yararlanarak, bin yıllar boyunca uzanan modernite öncesi çağları komprime, karşılaştırmalı biçimde inceleyen ilk dönemin ardından, Insan ve Toplum dersinin ikinci dönemi tamamen, Batı'daki ve Batı dışındaki biçimleriyle modernitenin doğuşuna, üst üste binen gündemlerine, dinamizmine ve acılı, zigzaglı gelişimine ayrılmakta. Meraklı, hırslı, saldırgan bir bireyciliğin (Rönesans'tan Keşifler Çağı'na uzanan) çeşitli tezahürleri; ilk (tüccar) imparatorluklar dalgası; askeri devrim ve modern devletin doğuşu; bilgiye giden yol ve yöntemlerdeki değişiklikler; özel ve kamusal alanların birbirinden ayrılması; Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi; milletler ve milliyetçilik; kitlesel demokrasinin inşası; diktatörlük ve totaliter yönetim biçimleri, bu çerçevede ele alınacak konulardan bazıları. Dış sınır çizgisinin sömürgeleşmeyi içeren veya içermeyen patikalarının hayat verdiği modernite/modernite-öncesi eklemlenmelerinin girift örüntüsünün, çağdaş dünyanın belirgin bir özelliği olarak irdelenmesinin ardından, akademik yıl, küreselleşme genel ortamında yeni teknolojilerin toplumsal ve çevresel etkilerinden kaynaklanabilecek olası 21. yüzyıl gündemlerinin, Doğa ve Bilim dersiyle eşgüdüm içinde taranmasıyla son buluyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2019-2020 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2018-2019 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2018-2019 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2018-2019 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2017-2018 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2017-2018 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2017-2018 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2016-2017 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2016-2017 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2015-2016 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2015-2016 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2015-2016 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2014-2015 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2014-2015 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2014-2015 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2013-2014 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2013-2014 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2013-2014 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2012-2013 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2012-2013 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2012-2013 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2011-2012 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2011-2012 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2011-2012 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2010-2011 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2010-2011 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2010-2011 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2009-2010 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2009-2010 İnsan ve Toplum II 3
Güz 2009-2010 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2008-2009 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2007-2008 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2006-2007 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2005-2006 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2004-2005 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2003-2004 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2002-2003 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2001-2002 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2000-2001 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 1999-2000 İnsan ve Toplum II 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: SPS 102D
ECTS Kredi: 6 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :