Facebook
DİNLE

Ders KataloğuEKONOMİ LİSANS PROGRAMI (BAECON)

Area Elective Courses
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
ACC 201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 6 3 YBF
     ECON 312 Davranış Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 321 Eğitim Ekonomisi and Politikası 6 3 SSBF
     ECON 322 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 6 3 SSBF
     ECON 323 Enerji ve Çevre Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 335 Bilgi Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 341 Şirket Finansmanı 6 3 SSBF
     ECON 345 Uluslararası Finans 6 3 SSBF
     ECON 346 Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketleri 6 3 SSBF
     ECON 347 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 6 3 SSBF
     ECON 391 Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko. 6 3 SSBF
     ECON 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     ECON 400 Ekonomik Düşünce Tarihi 6 3 SSBF
     ECON 401 Uygulamalı Ekonometri 6 3 SSBF
     ECON 403 Ekonomi Tarihi 6 3 SSBF
     ECON 405 Hukuk ve İktisat 6 3 SSBF
     ECON 407 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 6 3 SSBF
     ECON 412 Rekabet ve Düzenleme 6 3 SSBF
     ECON 414 Uygulamalı Makroekonomi 6 3 SSBF
     ECON 420 Büyüme ve Kalkınma 6 3 SSBF
     ECON 422 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 6 3 SSBF
     ECON 423 Refah Devleti Ekonomisi 6 3 SSBF
     ECON 424 Refah ve Ekonomi 6 3 SSBF
     ECON 425 Siyasal Ekonomi Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 440 Küreselleşme ve Kalkınma Konuları 6 3 SSBF
     ECON 450 Bankacılığın Mikroiktisadı 6 3 SSBF
     ECON 481 İleri Mikroekonomik Teori I 7 4 SSBF
     ECON 482 İleri Mikroekonomik Teori II 7 4 SSBF
     ECON 483 İleri Makroekonomik Teori I 7 4 SSBF
     ECON 484 İleri Makroekonomik Teori II 7 4 SSBF
     ECON 485 İleri Nicel Metodlar 8 4 SSBF
     ECON 486 İleri Ekonometrik Teori 7 4 SSBF
     ECON 488 Eşleşme ve Piyasalar 6 3 SSBF
     ECON 491 Ekonomi Kuramı Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 492 Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler 6 3 SSBF
     ECON 493 Çin Ekonomisini Anlamak 6 3 SSBF
     LAW 401 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 6 3 SSBF

* Fakülte Dersleri