Ana içeriğe atla
TR EN

Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri

Sabancı Üniversitesi, tüm öğrencileri ve çalışanları için eşitlikçi, sağlıklı, güvenli ve pozitif bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı sağlamayı amaç edinmiştir. Sabancı Üniversitesi, bu doğrultuda, aile içi şiddete kayıtsız kalmayarak aile içi şiddete maruz kalan tüm çalışanlarını ve öğrencilerini ilgili adımları atması için teşvik eder. Yine bu amaçla tüm öğrencilerinin ve çalışanlarının aile içi şiddeti fark etmeleri, şiddeti hayatlarından uzaklaştırmaları ve olumsuz etkilerinin üstesinden gelebilmeleri için destek mekanizmalarını harekete geçirir. 

Bu belge ile aile içi şiddetin tanımı yapılmakta ve aile içi şiddete ilişkin Sabancı Üniversitesi’nin ilkeleri ve destek mekanizmaları tanıtılmaktadır. Sabancı Üniversitesi bu belge ile öncelikle tüm aile içi şiddet iddialarını göz önünde bulundurarak şiddete maruz kalan bireyin kampüs içinde güvenliğini sağlamak ve psikososyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için gerekli tedbirleri almayı ve destek mekanizmalarını çalıştırmayı taahhüt eder. Öncelikle aile için en geniş tanım kabul edilir, bireyin kendisine yakın hissettiği ve aile dediği, geleneksel anlamıyla geniş aileyi kapsayan tüm ilişkiler, evlilik bağı olup olmadığına; ilişkinin devam edip etmediğine; ilişki türünün eşler veya ebeveyn-çocuk arasında hatta geniş aile ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın kapsam dahilindedir. Şiddet ise, bir bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak zarar görmesine veya acı çekmesine sebep olan, tehdit, baskı ve kontrol içeren her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sözleşmesi ve Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün de yaptığı tanımlara bağlı kalarak, tüm bu ilişkiler içerisinde doğrudan veya tanık olma yoluyla yaşanacak her türlü şiddet olgusunu Aile İçi Şiddet olarak tanımlar.