Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

NS 102 Doğa ve Bilim II 4 SU Kredi
Çağdaş uygarlığın temelinde, cansız ve canlı doğanın gözlenmesi ve anlaşılması var. Teknoloji, doğanın işleyişini biraz olsun anlamakla başlıyor. Aynı zamanda doğa bilimleri, insanın aklını en kıvrak kullanma yöntemlerinden biri. Fizik, kimya ve biyolojiye ayrı ayrı giriş dersleri yerine, Sabancı Üniversitesi'ndeki Doğa ve Bilim dersleri, doğaya ilişkin bilgimizin en temel kavramlarından bazılarını tanıtmayı; doğa yasalarını birbirine bağlı bir bütünlük içinde sunmayı; bilimin işleyiş tarzına bir pencere açmayı ve bilimsel düşünce yöntemini öğrencilerle paylaşmayı amaçlamakta. Gelecekteki mesleği ne olursa olsun, her üniversite mezunu için en gerekli, yararlı veya ilginç olabilecek bilimsel kavramlar neler? Bilimsel bir problem pratikte nasıl deşilir? Yanıt veya çözüm nasıl oluşur? Bugün elimizde hangi yanıtlar var; hangi yanıtlardan ise henüz yoksunuz? Newton'ın temel hareket yasaları nasıl işliyor? Boşlukta elektrik veya manyetik alanlar olabilmesi, ne demek? Evrende ne(ler) var? Denge halindeki bir sistemin dengesi biraz bozulursa ne olur? Atomların büyüklüğünü ve yapısını ne belirliyor? Periyodik Tablo diye bir şey niçin mevcut? Kimyasal reaksiyonlar nasıl yürüyor? Canlılardaki en önemli moleküller hangileri; işlevleri neler? DNA'nın nasıl bir yapısı var; kalıtımın mekanizması nasıl işliyor? Doğadaki simetrik yapıları veya molekül ve kristallerin yapısını nasıl çözer ve saptarız? Canlı toplulukları nasıl etkileşir ve değişir? Biyolojik evrim ne demek? Türler nasıl evrilir veya yok olur? Bugün bilimin gündeminde hangi sorular var? Bu ve benzeri konularda Doğa ve Bilim derslerinde ağırlık, her iki Fakültenin bütün öğrencilerinin, bilimin dünyaya, yeni konu ve sorunlara bakışı konusunda temel bir anlayış edinmesi üzerinde olacak. Bununla birlikte, mühendislik veya doğa bilimlerine yönelebilecek öğrenciler açısından özellikle gerekli temel kavram ve beceriler de eksik kalmayacak. Bilgisayar simülasyonları açısından, öğrencinin katılım ve etkileşimi mutlak surette gerekli. Öte yandan bu simülasyonların öğrencilerin bizzat yürüteceği deneylerle bütünlenmesi, sanal ortamdan farklı olarak gerçek laboratuvar ortamında yapılabilen yanlışları görüp anlamak bakımından önemli. Son çözümlemede bilim, sağduyudan ibaret; sağduyu ne kadar kolaysa bilim de o kadar "kolay"; doğanın şaşırtıcı güzelliğini bilim bulup çıkarıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2019-2020 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2018-2019 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2018-2019 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2018-2019 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2017-2018 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2016-2017 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2016-2017 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2015-2016 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2015-2016 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2014-2015 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2014-2015 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2013-2014 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2013-2014 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2012-2013 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2011-2012 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2010-2011 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2009-2010 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2008-2009 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Güz 2007-2008 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2006-2007 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2006-2007 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2005-2006 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2005-2006 Doğa ve Bilim II 4
Yaz 2004-2005 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2004-2005 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2003-2004 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2002-2003 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2001-2002 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 2000-2001 Doğa ve Bilim II 4
Bahar 1999-2000 Doğa ve Bilim II 4

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: NS 102R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :