Ana içeriğe atla
TR EN

Felsefemiz ve Hedeflerimiz

Sabancı Üniversitesi’nin katılımcı, kendini yönetme yeterliliğine sahip, mali açıdan özerk ve esnek bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, öğrencilerinin ailelerine, çalışanlarına, yöneticilerine ve tüm topluma duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yaklaşır. 

Öğretim programımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla bizi ilgilendiren tüm sorunları ya da zorlukları tanımlamaya, görünür kılmaya çalışacak, bununla yetinmeyerek, gerek günümüzün gerek geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve yanıtlamaya uğraşacağız. Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefleyen uygulamalı ve stratejik araştırmalara ağırlık vereceğiz.

Vizyon

Sabancı Üniversitesi, bilimde ve toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan yenilikçi araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki öncü konumunu geliştirecektir.

Misyon

“Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek”

Sabancı Üniversitesi’nin misyonu, her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek, yenilikçi ve disiplinler ötesi araştırmalarla doğa bilimleri ve mühendisliğin yanı sıra, insan ve toplum bilimleri ve yönetim bilimleri alanlarında bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Felsefemizin Anahtar Sözcükleri

 • Öğrenci/paydaş isteklerine duyarlılık 
 • Katılımcılık 
 • Topluma karşı duyarlılık 
 • Uygulamanın önceliği 
 • Bilim ve teknoloji geliştirmek; bilginin topluma yayılmasını sağlamak 
 • Disiplinlerarası 
 • Kendini idare edebilmek 
 • Takım çalışmasına inanç 
 • Yerel, yöresel, küresel 
 • Öğrenmeyi öğrenmek

2023-2028 Stratejik Hedeflerimiz

 • Küresel Fark Yaratmak ve Toplumsal Katkı 
 • Öğrenci Profili ve Eğitim Programlarında Öncülük ve Yenilikçilik 
 • Küresel Ölçekte Araştırma Üniversitesi 
 • Girişimcilik Ekosisteminde Gelişim 
 • Odaklanılan Araştırma Alanları ve Sürdürülebilir Merkezler 
 • İnsan, Organizasyonel Mükemmelliyet ve Sürdürülebilirlik