Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI (BAVACD)

  Diploma Alanı Danışmanları: Hüseyin Selçuk Artut, Selim Birsel

Çagdas tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor. Kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişimlerle içiçe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanının içinde yaşatabilme yetkinliği alışılagelmişten farklı, genis spektrumlu bir görsel eğitim yöntemini de gündeme getirmekte... Sabancı Üniversitesinin eğitim felsefesinin özünde yatan disiplinlerarası yaklaşım ve etkileşim nedeni ile, bu üniversitenin bizim gereğini savunduğumuz sanatçı ve tasarımcı profilinin yetişmesi için eşsiz bir ortam oluşturduğuna inanıyoruz.

Öğrenciler iki temel kulvarda VA/VCD eğitimini sürdürürler. Bu kulvarlar Görsel Sanatlar Stüdyo Dersleri ve Görsel İletişim Tasarımı Stüdyo Dersleri olarak farklı içeriklerle birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Üniversite Dersleri - 44 -
Zorunlu Dersler - 15 -
Çekirdek Seçmeli Dersler I (Sanat/Tasarım Tarihi Dersleri) - 9 -
Çekirdek Seçmeli Dersler II (Yetenek Dersleri) - 18 -
Alan Seçmeli Dersler 36 18 -
Serbest Seçmeli Dersler - 21 -
Fakülte Dersleri - - 5
Toplam 240 125 -
 

Üniversite Dersleri

Aşağıda listelenen Üniversite Derslerinden; toplam 17 ders ve 44 SÜ kredisi tamamlanmalıdır.

- Birinci sınıf Üniversite Dersleri (PROJ 201 dahil, 1XX kodlu dersler) ve SPS 303 dersi zorunludur.

- Aşağıda listelenen HUM kodlu derslerden, en az 2 ders almak zorunludur. Önce 2xx kodlu bir ders, daha sonra 3xx kodlu bir ders almak zorunludur.

(Üniversite Dersleri ile ilgili genel bilgiler için; lütfen Temel Geliştime Direktörlüğü'nün web sitesini (fdd.sabanciuniv.edu/tr) ziyaret ediniz.)

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 5 3 MDBF
     MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 6 3 MDBF
     CIP 101N Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-N 1 0 SSBF
     NS 101 Doğa ve Bilim I 6 4 MDBF
     SPS 101 İnsan ve Toplum I 6 3 SSBF
     TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 2 DO
     AL 102 Akademik Okuryazarlıklar 5 3 DO
     MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 6 3 MDBF
     NS 102 Doğa ve Bilim II 6 4 MDBF
     SPS 102 İnsan ve Toplum II 6 3 SSBF
     TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 2 DO
     HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 2 SSBF
     HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 2 SSBF
     HUM 201 Edebiyatın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 1 MDBF
     HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 207 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     SPS 303 Hukuk ve Etik 5 3 SSBF
     HUM 311 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 5 3 SSBF
     HUM 312 Modern Sanatın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 317 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 321 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 5 3 SSBF
     HUM 322 Sanatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 5 3 SSBF
     HUM 371 Edebiyatta Büyük Eserler: İslam Dünyası 5 3 SSBF
 

Zorunlu Dersler

"VA 301 veya VA 303" derslerinden yalnızca biri, "VA 401 veya VA 403” derslerinden yalnızca biri, "VA 300 veya PROJ 300” derslerinden yalnızca biri program yükümlülüklerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
VA 201 Görsel Dil I 7 4 SSBF
 * 
VA 203 Çizim Dili I 7 4 SSBF
     VA 300 Proje ve Staj 5 0 SSBF
     VA 301 Sanat Atölyesi I 7 3 SSBF
     VA 303 Tasarım Atölyesi I 7 3 SSBF
     VA 401 Sanat Atölyesi III 7 4 SSBF
     VA 403 Tasarım Atölyesi III 7 4 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler I (Sanat/Tasarım Tarihi Dersleri)

En az 9 SU kredisi alınmalıdır. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
HART 292 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 6 3 SSBF
 * 
HART 293 Çağdaş Sanat 6 3 SSBF
 * 
HART 311 Rönesans Sanatı 6 3 SSBF
     HART 413 Türkiye'de Görsel Sanatlar 6 3 SSBF
     HART 480 Bauhaus 6 3 SSBF
     VA 420 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 6 3 SSBF
     VA 430 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 6 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler II (Yetenek Dersleri)

En az 18 SU kredisi alınmalıdır ve öğrenciler VA 202, VA 204, VA 234, (VA 302 veya 304), (VA 402 veya 404) derslerinden en az ikisini seçmek zorundadırlar. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     VA 202 Görsel Dil II 7 4 SSBF
     VA 204 Çizim Dili II 7 3 SSBF
     VA 234 Tipografik Tasarım 7 3 SSBF
     VA 302 Sanat Atölyesi II 7 3 SSBF
     VA 304 Tasarım Atölyesi II 7 3 SSBF
     VA 323 Modelden Çizim 6 3 SSBF
     VA 324 İleri Çizim Etütleri 6 3 SSBF
     VA 328 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 6 3 SSBF
     VA 331 İletişim İllüstrasyonu 6 3 SSBF
     VA 335 Ses ve Görüntü 6 3 SSBF
     VA 402 Sanat Atölyesi IV 7 4 SSBF
     VA 404 Tasarım Atölyesi IV 7 4 SSBF
     VA 431 Videografi ve Kurgu Yapımı 6 3 SSBF
     VA 433 3D Modelleme 6 3 SSBF
     VA 434 3D Animasyon 6 3 SSBF
     VA 440 Hareketli Grafikler ve Sanat 6 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

CULT - FILM - HART - LIT - VA kodlu lisans dersleri; CULT - LIT - POLS - VA kodlu lisansüstü dersleri ve listedeki diğer dersler arasından en az 18 SU kredisi zorunlu. En fazla 3 ders lisans ders yüküne sayılmak üzere, mezuniyet yılında alınmak koşuluyla danışman ve öğretim üyesi onayı ile yukarıda belirtilen lisansüstü dersler arasından alınabilir. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Serbest Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Serbest Seçmeli Dersler

Üniversitede sunulmakta olan derslerden 21 SU kredilik dersin tamamlanması zorunludur. ("Üniversite Dersleri" dışında). Başlangıç/Temel düzeydeki dil derslerinden en fazla 2 tanesi bu alanın yükümlülüklerine sayılır.

Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Fakülte Dersleri

 • MDBF, SSBF ve YBF Fakülte Dersleri havuzunun toplamı içinden en az 5 dersin tamamlanması,
 • Bu beş dersten en az üçünün SSBF Fakülte Dersleri havuzundan seçilmiş olması,
 • Bu beş dersin sekiz alandan en az üçüne yayılması: SSBF'nin altı alanına (CULT, ECON, HART, PSYCH, SPS/POLS/IR, VA) ek olarak, MDBF ve YBF fakülte dersleri arasından alınacak dersler de yedinci ve sekizinci alan olarak sayılır.
 • Bu dersler, diğer program yükümlülüklerinin tamamlanması sırasında da alınmış olabilir.
 • Fakülte Dersleri ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

  MDBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  SSBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  YBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  * Fakulte Dersleri

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisansüstü dersler lisans programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.