Ana içeriğe atla
TR EN

Lisansüstü Programları

Diploma Programları

Lisansüstü Diploma Programları Hakkında

Yaz Okulu

Lisansüstü Burslar ve Ücretler

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenimle ilgili yıllık ücretler Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yıl uygulanacak ücret artış oranı, üniversiteye giriş yıllarına göre, ABD doları bazında belirlenen öğrenim ücretlerinde %5'i geçmez.

Burslar ve Ücretler

Başvuru Dökümanları ve Gereklilikler

Sabancı Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programlarına başvuru yapmak için, başvuru sahiplerinin her Enstitünün belirlediği minimum koşulları sağlaması gerekir. Tezli, Profesyonel Yüksek Lisans ve doktora programlarına, çevrimiçi olarak başvuruda yapılır.

Yurtlar

Yurtlar

Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de toplam öğrenci sayısına oranla en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir.

 

Araştırma Projeleri

Araştırmacılar İçin Desteklerimiz

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) bünyesinde bulunan Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); Sabancı Üniversitesi (SÜ) öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan, Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO); sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktan sorumludur.

Araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.

ALP-PGO SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçlerini yürütmekten, Araştırma ödüllerine destek verilmesinden, SÜ İç Araştırma Projelerinin destek süreçlerinden verilmesinden, SÜ Öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projeleri, akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin tezleri için gerekli olabilecek Araştırma Etik Konseyi (AEK) koordinasyonunun sağlanmasından, SÜ Kişisel Araştırma Fonu sürecinin yürütülmesinden, SÜ İç Akademik Aktivite başvuru, kabul ve yönetim sürecine destek verilmesi, Lisansüstü Politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden, ALP-İLO girişimcilik, teknoloji transferi, fikri ve sınai hakların yönetimi ile özel sektör kuruluşları ile işbirliği çalışmalarından sorumludur.

Araştırma projelerinin sözleşme koşullarına ve SU proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlanır.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve araştırmacıları için kaynak fırsatları araştırılarak, başvuru süreçlerine destek verilir.

Sabancı Üniversitesi’nin taahhüt altına girdiği tüm hibe ve ticari kaynakları projeler proje başlangıcından projenin başarıyla kapatılmasına kadar olan süreçte Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO) tarafından takip edilir.

Projeler, Hibe veya Sözleşme olmak üzere anlaşma türüne göre yönetilir. Hibeler hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kâr amacı gütmeyen kurumların sağladığı fonlardır. Sözleşmeler ise üniversite ve sanayi arasında işbirliğini ve araştırma-geliştirme çalışmalarını hedefleyen ticari projelerdir. Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi, hem bilimsel hem idari uzmanlık gerektiren büyük ölçekli ulusal ve uluslararası projeleri gerek konsorsiyum lideri olarak gerekse tek yüklenici olarak yürütmekte geniş deneyim kazanmıştır.

Teknolojinin olgunluk seviyesinin (TRL) artırılarak sanayiye uygulanabilirliğinin sağlanması ve ekonomik değere dönüşümünün hızlandırılması amaçlı sanayi işbirliği projelerinde, uygun sanayi ortağının bulunması ve proje tekliflerinin hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Sanayi işbirliği süreçleri “Özel Sektör Araştırma İşbirlikleri Süreci Yönetimi Yönergesi” ile yönetilmektedir. 

Üniversite tarafından geliştirilen teknolojilerin sanayiye uygulanabilirliğinin sağlanması ve ekonomik değere dönüşümlerinin hızlandırılması için sanayi işbirliği gerekmektedir.  Bu tarz işbirliği projelerinde uygun sanayi ortağının bulunması, işbirliği tekliflerinin hazırlanması ve proje geliştirme sürecinin yönetimi Sanayi İşbirliği ve  Teknoloji Lisanslama Birimi (ILO) sorumluluğundadır.

ILO uzmanları öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile birebir konuşarak, üzerinde çalışılan teknolojilerin olgunluk seviyelerini belirlerler. Hedeflenen olgunluk seviyesine ulaşmak için gereken sanayi işbirliğinin kurgulanması yine ILO uzmanları ve öğretim üyelerinin ortak çalışması ile yapılır. Bu çalışmalar, teknolojinin sanayiye adaptasyonunu hızlandırır ve lisanslama çalışmalarını kolaylaştırır.

Üniversitemiz araştırmacılarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşların ön araştırmalarının yapılması, değerlendirilmesi, patent başvuru süreçlerinin yönetimi ve Üniversitemiz araştırmacılarının geliştirdikleri teknolojilerin, patent devri/lisanslaması yoluyla veya akademik girişimcilik kapsamında sınai mülkiyet temelli spin-off şirket kurulması yoluyla ticarileştirilmesi süreçlerinde hizmetler verilmektedir. Bu süreçler, “Sabancı Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileştirme Yönergesi” doğrultusunda Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi tarafından yönetilmektedir.

BULUŞ BİLDİRİMİ

Değerlendirme süreci, araştırmacılarımızın projeleri sonucunda elde ettikleri çıktılarını, Buluş bildirim formu ile ILO ofisine iletmeleri ile başlar. Buluş bildirim formuna, mySU üzerinden ulaşılabilmektedir.

BULUŞ DEĞERLENDİRME

Buluş bildirimi sonrasında, ILO uzmanları tarafından gerçekleştirilen patent ön araştırması ve Pazar araştırması sonuçları buluşçu araştırmacılar ve Fikri Mülkiyet ve Girişimcilik Komisyonu (FMGK) üyeleri ile paylaşılır. Buluşçuların FMGK üyelerine yaptıkları sunum sonrasında buluş için Üniversite tarafından patent başvurusu desteği verilip verilmeyeceğine karar verilir. Komisyonun üyeleri; Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü, Sanayi ilişkileri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) Yöneticisi, Sınai Mülkiyet ve Lisanslama uzmanları, Inovent A.Ş. Yöneticisi ve gerektiğinde Üniversite dışından katılacak buluş konusunda uzman danışmanlardan oluşmaktadır. 

PATENT BAŞVURU YÖNETİMİ

Patent portföyüne alınan patent başvurusuna ait tüm işlemler ILO tarafından yürütülür. Başvurular Sabancı Üniversitesi adına yapılır. Patent başvurusunun ülke seçimleri aşamalarında gerektiğinde Teknoloji Değerlendirme Kurulu (TDK) üyelerinden destek alınır. TDK üyeleri, üniversite dışı uzmanlardan oluşur. Patent Portföyünde yer alan teknolojilerimizi incelemek için tıklayınız. PATENTLER VE TEKNOLOJİLER linkine gidecek.

TİCARİLEŞTİRME

Patent portföyünde yer alan teknolojiler, patent lisanslama/devir veya sınai haklar temelli akademik spin-off şirket kurulması yoluyla ticarileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçlerde İNOVENT AŞ ile işbirliği yapılmakta ve ticarileştirme çalışmalarında gerektiğinde TDK üyelerinden destek alınmaktadır. Patent Portföyünde yer alan teknolojilerimizi incelemek için tıklayınız.