Ana içeriğe atla
TR EN

Lisansüstü Bursları

Sabancı Üniversitesi’nin akademik lisansüstü programlarına (Profesyonel tezsiz yüksek lisans programları hariç) kabul edilen öğrencilerin tamamına yakını, yıllık öğrenim ücretinden muaf tutulmaktadır. 

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca karara bağlanır. 

Kazanılan bursun devamlılığı, akademik başarıya göre Enstitü'nün alacağı karara bağlıdır. Sabancı Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarının Ocak 2024 itibariyle geçerli olan burs olanakları aşağıda sunulmuştur.
 

Sabancı Üniversitesi “Tam Bursu”, yüksek akademik başarıya bağlı olarak sağlanan burs türüdür.

BURS OLANAKLARIYÜKSEK LİSANSDOKTORADOKTORA YETERLİK
Öğrenim Ücreti Muafiyeti100%100%100%
Aylık Nakit Katkı13.500 TL (10 ay)20.000 TL (12 ay)21.500 TL (12 ay)
Yurt Desteğiİki kişilik odaTek kişilik oda*Tek kişilik oda*
Ulaşım Desteği 
(Yurtta konaklamayanlar için)
3.500 TL (10 ay)3.500 TL (12 ay)3.500 TL (12 ay)
Özel Sağlık Sigortası
Dizüstü Bilgisayar
Konferans Desteği 
(limitli)
Yılda 1 defaYılda 1 defaYılda 1 defa
* Müsaitlik durumuna göre, istisnai durumlarda iki kişilik oda tahsis edilebilir.

TÜBİTAK vb. kamu kuruluşları ile Avrupa Birliği ve sanayi destekli projeler kapsamında görev alacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs türüdür.

Avrupa Birliği ve/veya Sanayi Destekli Projelerde Bulunan Bursiyerler: Aylık nakit burs miktarı, projeye bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, Sabancı Üniversitesi'nin tam burs miktarlarından daha az olmayacak şekilde ilgili proje bütçesinin imkanları dahilinde belirlenmektedir.

TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Bulunan Bursiyerler: Sabancı Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK projelerinde (2244-Sanayi Doktora projeleri dahil) tam bursiyer olarak yer alan öğrencilere, projeler tarafından ödenen nakit burs tutarının, Sabancı Üniversitesi'nin tam burs olarak verdiği nakit burs tutarından az olması halinde, eksik kalan tutar Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

BURS OLANAKLARIYÜKSEK LİSANSDOKTORADOKTORA YETERLİK
Öğrenim Ücreti Muafiyeti100%100%100%
Aylık Nakit KatkıProje kaynağına bağlı
Yurt Desteğiİki kişilik odaTek kişilik oda*Tek kişilik oda*
Ulaşım Desteği 
(Yurtta konaklamayanlar için)
3.500 TL (10 ay)3.500 TL (12 ay)3.500 TL (12 ay)
Özel Sağlık Sigortası
Dizüstü Bilgisayar
Konferans Desteği
(limitli)
Yılda 1 defaYılda 1 defaYılda 1 defa
* Müsaitlik durumuna göre, istisnai durumlarda iki kişilik oda tahsis edilebilir.

2023 Bahar Dönemi itibarı ile Sabancı Üniversitesi Enstitü ve Merkezlerinde sürmekte olan ve lisansüstü program öğrencilerinin içinde aktif rol alabileceği projelerin listesi için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi, öğrencilerini TÜBİTAK-BİDEB tarafından yürütülen, öğrencilerin doğrudan bireysel başvuru yaptıkları, 2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı veya 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı’na başvurmaları için teşvik etmektedir. İlgili burs programlarına kabul edilen öğrencilere BİDEB tarafından sağlanan burslara ek olarak aşağıdaki imkanlar sağlanmaktadır.

BURS OLANAKLARIYÜKSEK LİSANSDOKTORADOKTORA YETERLİK
Öğrenim Ücreti Muafiyeti100%100%100%
Aylık Nakit Katkı1.500 TL (10 ay)1.500 TL (12 ay)1.500 TL (12 ay)
Yurt Desteğiİki kişilik odaTek kişilik oda*Tek kişilik oda*
Ulaşım Desteği 
(Yurtta konaklamayanlar için)
3.500 TL (10 ay)3.500 TL (12 ay)3.500 TL (12 ay)
Özel Sağlık Sigortası
Dizüstü Bilgisayar √
Konferans Desteği 
(limitli)
Yılda 1 defaYılda 1 defaYılda 1 defa
* Müsaitlik durumuna göre, istisnai durumlarda iki kişilik oda tahsis edilebilir.

Ayşegül Arsoy Bursu: Yönetim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Üniversitemizin kuruluş ve tasarım aşamasında yapmış olduğu değerleri katkılardan dolayı Ayşegül Arsoy adına verilen burs türüdür. Doktora düzeyi öğrencilerine sağlanan bir burs olup, bursun süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda burs, Enstitü Kararı ile tam burs kapsamına dönüştürülmektedir.

Işık İnselbağ Bursu: Yönetim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki "Işık İnselbağ Finans Kürsüsü" kapsamında; Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nde başarılı bir doktora öğrencisine sağlanan burs türüdür.

İsmail Serhat Oğuz Bursu: Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 16 Mart 2021 tarihinde kaybettiğimiz, 2019 yılı Ekonomi Lisans ve Matematik Yan Dalı mezunumuz ve Ekonomi Yüksek Lisans öğrencimiz İsmail Serhat Oğuz anısına sağlanan burs türüdür. Mütevelli Heyetimiz tarafından kabul edilen karar ile; İsmail Serhat Oğuz Bursu'nun, 2 yılda bir Ekonomi Yüksek Lisans Programı’na yeni kabul edilen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen başarılı bir öğrenciye, 2 yıllık eğitimi süresince verilmektedir.

İndirimli veya ücretli programların ödemelerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.