Facebook
DİNLE

Lisansüstü Bursları

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip karara bağlanır. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre Enstitü'nün alacağı karara bağlıdır.

Burssuz olan Profesyonel (EMBA, MBA-P, MiF, MSBA-NT, IT, ETM-NT, DA-NT, CYSEC-NT, BP) programları dışında, Sabancı Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı için aşağıdaki burslardan biri teklif edilebilir.

Tam Burs

Öğrenim ücretinden tam muafiyet, aşağıda belirtilen süre ile aylık net nakit ödeme ve yurt desteğini kapsar.

Program Aylık nakit ödeme ve yurt desteği (*)
Yüksek Lisans 7,250 TL/10 ay boyunca + Yurt (2 kişilik) (**)
Doktora (***) 10,250 TL/12 ay boyunca + Yurt (İmkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda)

(*) Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 1,750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

(**) Yurt desteği 2 kişilik odaları kapsar. Tek kişilik odalarda kalmak isteyen öğrenciler, yurtlardaki boş oda imkanları dahilinde, aradaki ücret farkını dönem başında tek seferde ödeyerek kalabilir.

(***) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin aylık nakit tutarları 11,000 TL'ye yükseltilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

Öğrenim ücretinden muafiyet desteği kapsamında aşağıdaki burslardan herhangi biri teklif edilebilir:

  • Öğrenim ücretinden tam muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 1/2'sinden muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 1/4'ünden muafiyet

Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu ve Yurt Bursu

Öğrenim ücretinden tam muafiyet ve yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 1,750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yurt içi tam bursu olan yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 1,750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

Proje Bursu

Araştırma projeleri kapsamında çalışan öğrencilere sağlanır. TÜBİTAK, SANTEZ vb dış kaynaklardan burslu, en az öğrenim ücretinin ödendiği yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 1,750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

Sabancı Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK vb kamu araştırma projelerinde tam bursiyer olarak yer alan doktora öğrencilerine ödenen nakit burs tutarının, Sabancı Üniversitesi'nin tam burs olarak verdiği nakit burs tutarından (10,250 TL/doktora, 11,000 TL/yeterlik sınavı sonrası) az olması halinde, ilgili öğrencilerin fark ödemeleri Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

TÜBİTAK ve kamu projelerinin dışında kalan, Avrupa Birliği ve/veya sanayi destekli projeler kapsamında görev alacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs miktarları, Sabancı Üniversitesi'nin tam burs miktarlarından daha az olmayacak şekilde, ve ilgili proje bütçesinin imkanları dahilinde belirlenecektir.

Diğer Burslar

* Her sene bir doktora öğrencisine fakülte tarafından Ayşegül Arsoy Bursu atanır. Üniversitemizin kuruluş ve tasarım aşamasında yapmış olduğu değerleri katkılardan dolayı Ayşegül Arsoy adına verilen burs; öğrenim ücreti muafiyeti, 12 ay süre ile aylık 10,250 TL nakit ödeme ve 1 kişilik odada yurt ücreti muafiyetini kapsar.

* Yönetim Bilimler Enstitüsü bünyesindeki "Işık İnselbağ Finans Kürsüsü" kapsamında; Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nde başarılı bir doktora öğrencisine, "Işık İnselbağ Bursu" atanır. Burs; öğrenim ücreti muafiyeti, 12 ay süre ile aylık 12,000 TL nakit ödeme ile 1 kişilik odada yurt ücreti muafiyetini kapsar.

* Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Ekonomi Yüksek Lisans programında başarılı bir yüksek lisans öğrencisine, "İsmail Serhat Oğuz Bursu" atanır. Burs; öğrenim ücreti muafiyeti, 10 ay süre ile aylık 7,250 TL nakit ödeme ile 2 kişilik odada yurt ücreti muafiyetini kapsar.