Facebook
DİNLE

Lisansüstü Bursları

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip karara bağlanır. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre Enstitü'nün alacağı karara bağlıdır.

Burssuz olan Profesyonel (EMBA, MBA-P, MiF, MSBA-NT, IT, ETM-NT, DA-NT, CYSEC-NT, BP) programları dışında, Sabancı Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilere 2020-2021 Akademik Yılı için aşağıdaki burslardan biri teklif edilebilir.

Tam Burs

Öğrenim ücretinden tam muafiyet, aşağıda belirtilen süre ile aylık net nakit ödeme ve yurt desteğini kapsar.

Program Aylık nakit ödeme ve yurt desteği (*)
Yüksek Lisans 2,500 TL/10 ay boyunca + Yurt (2 kişilik) (**)
Doktora (***) 3,000 TL/12 ay boyunca + Yurt (İmkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda)

(*) Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

(**) Yurt desteği 2 kişilik odaları kapsar. Tek kişilik odalarda kalmak isteyen öğrenciler, yurtlardaki boş oda imkanları dahilinde, aradaki ücret farkını dönem başında tek seferde ödeyerek kalabilir.

(***) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin aylık nakit tutarları 3,200 TL'ye yükseltilebilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

Öğrenim ücretinden muafiyet desteği kapsamında aşağıdaki burslardan herhangi biri teklif edilebilir:

  • Öğrenim ücretinden tam muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 1/2'sinden muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 1/4'ünden muafiyet

Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu ve Yurt Bursu

Öğrenim ücretinden tam muafiyet ve yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yurt içi tam bursu olan yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

Proje Bursu

Araştırma projeleri kapsamında çalışan öğrencilere sağlanır. TÜBİTAK, SANTEZ vb dış kaynaklardan burslu, en az öğrenim ücretinin ödendiği yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan ancak yurtta kalmayan lisansüstü öğrencilere 750 TL aylık nakit yol desteği verilir.

Diğer Burslar

Her sene bir MBA (Yönetim Yüksek Lisans Programı) öğrencisine fakülte tarafından Ayşegül Arsoy Bursu atanır. Üniversitemizin kuruluş ve tasarım aşamasında yapmış olduğu değerleri katkılardan dolayı Ayşegül Arsoy adına verilen burs; öğrenim ücreti muafiyeti, Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süre ile aylık nakit ödeme ve yurt desteği ile yılda 200 $'a kadar kitap yardımını kapsar. 2 kişilik yurt odasında kalma durumunda sağlanan aylık nakit turarı 1,050 TL'dir.

Yönetim Bilimler Enstitüsü bünyesindeki "Işık İnselbağ Finans Kürsüsü" kapsamında; Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nde başarılı bir tezli yüksek lisans öğrencisine, "Işık İnselbağ Bursu" atanır. Burs; öğrenim ücreti muafiyeti, Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süre ile aylık 4.000 TL nakit ödeme ile 2 kişilik odada yurt ücreti muafiyetini kapsar.