Facebook
  • Anasayfa
  • Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları
DİNLE

Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Sabancı Üniversitesi profesyonellere yönelik tezsiz yüksek lisans programları, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla tasarlanan, özellikle ilgili alanlarda uzmanlaşmak isteyen, uygulamaya dönük, proje odaklı, hem mühendislik, hem de yönetim alanlarındaki programlardır.

Profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarının tamamı tezsiz ve yarı zamanlı olup, dersler hafta içi akşam ve cumartesi günleri yapılmaktadır.

9 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek online tanıtım toplantılarımıza katılmak için lütfen tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Programları

Bilişim Teknolojileri

Program sektöre nitelikli iş gücü kazandırma misyonu ile hızla değişen endüstriyel gereksinimlerine cevap vermek üzere katılımcılarına teknik altyapı, çözüm üretme yeteneği ve rekabet gücü, endüstriye ise bu becerilere sahip profesyoneller kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim programının tasarımında; endüstri beklentiler ve yeni teknolojiler dikkate alınarak, teorik bilgiler uygulamalarla desteklendiği, laboratuvar çalışmalarıyla zenginleştirilmiş bir içerik ve format benimsenmiştir.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: msit.sabanciuniv.edu
Tel: 0 (216) 568 7188
E-posta: msit@sabanciuniv.edu

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi

Program, katılımcılarına enerji alanındaki çalışmaların gerektirdiği farklı disiplinlerden bilgi ve becerileri kazandırmak, enerji sektörü için ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağını yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Program kapsamında ayrıca enerji firmaları, sektör uzmanları, araştırmacılar ve ilgili devlet kurumları arasında sürekli bir işbirliği platformu oluşturulması hedeflenmektedir.
ETM Programı kapsamında, öğrencilerin derslerde teorik olarak öğrendikleri konuların pratik uygulamalarını görmeleri ve farklı enerji kaynakları ile çalışan elektrik santralleri kurulumu, işletmesi ve karşılaşılan temel problemler üzerine santralleri işleten mühendislerden yerinde bilgi almaları amacıyla saha gezileri düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: etm.sabanciuniv.edu
Tel: 0 (216) 568 7190
E-posta: etm@sabanciuniv.edu

Siber Güvenlik

Siber saldırıların yol açtığı maddi zararların ulaştığı boyutlar ülkemizde ve dünyada önemli bir uzman açığına işaret ederken, bu durum benzeri nadir görülen türden kariyer fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Sabancı Üniversitesi’nin eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı kullanılarak tasarlanan Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu alanda eksikliği duyulan nitelikli iş gücünü ülkemize kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: sec.sabanciuniv.edu
Tel: 0 (216) 568 7190
E-posta: sec@sabanciuniv.edu

Veri Analitiği

Veri Analitiği, yüksek hacimli verilerden bir iş değer yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemler arasındaki entegrasyonu sağlayarak firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için gereksinim duydukları bilgi ve araçlara erişimini mümkün kılıyor. Şirketler bu konuda eğitimli, analiz için kullanılacak doğru ve uygun veri grubunu seçebilen, bu veriyi modelleyebilecek araçları kullanabilen, sonuçlarını yorumlayarak iş süreçleri geçirmesi gereken transformasyonu raporlayabilen iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu program, inovatif şirketlerin ihtiyaç duyduğu rekabetçi avantajı yaratmak ve sürdürmek üzere aradığı analitik becerileri ve birikimi katılımcılarına kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: da.sabanciuniv.edu
Tel: 0 (216) 568 7188
E-posta: da@sabanciuniv.edu

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Programları

Executive MBA

Yöneticiler için EMBA (Executive MBA) Programı orta seviye yöneticiler, küresel rekabete hazır üst düzey yöneticiler olmaya hazırlamak üzere tasarlanmış bir programdır. Executive MBA programının yarı zamanlı olması, katılımcıların Executive MBA programındaki ve iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme süreçleri olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program, okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin katılımcıların, sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatler dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları, derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Sabancı Executive MBA programı kapsamında, New York’ta bulunan Columbia Business School’a eğitim gezisi düzenlenmekte ve öğrencilerimiz CBS’in öğretim üyelerinden Müzakere, Liderlik ve Girişimcilik konularında dersler almaktadır. Bu gezi EMBA programının zorunlu bir parçasıdır.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/emba
Tel: 0 (216) 568 7188
E-posta: emba@sabanciuniv.edu

Profesyoneller için MBA

Profesyoneller için MBA Programı, üniversitede ve iş yaşamında öğrendiklerini bir adım öteye taşımak ve iş hayatında yöneticilik sorumluluklarını alarak hızla yükselmek isteyen profesyonellerin ihtiyaç duydukları yetkinliklere ve bilgiye ulaşmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Program; müşteri (pazarlama), para (finans), ürün ve hizmet üretimi (operasyon) insan (örgütsel davranış), şirketi bir hedefe doğru yönlendirme (strateji) ve değişimin (yenilikçilik ve liderlik) nasıl yönetileceğini öğretmek üzere tasarlanmıştır.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/pmba
Tel: 0 (216) 568 7190
E-posta: pmba@sabanciuniv.edu

Finans

Finans (MiF) Programı, uygulamalı finans alanında uzmanlaşmaya yönelik, 12 aylık, yarı zamanlı, yoğun bir meslek diploma programıdır. Öğrenciler, finans alanının teorik temellerin öğrenmenin yanı sıra, teknolojideki en son gelişmeleri yansıtan Finans Laboratuvarı’nda (CAFE) aldıkları uygulamalı eğitimle pratiğe yönelik bilgilere de hakim olur. Bölgedeki tek finans laboratuvarı konumundaki bu merkez, en yeni uygulamalar ve en son yazılımlarla donatılmış olup, öğrencilere çağdaş öğrenim imkanları sunmaktadır. Her biri alanlarında başarılara imza atmış finans yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun kılavuzluğunda yapılandırılan program, öğrencilere günümüzde finans uzmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/mif
Tel: 0 (216) 568 7188
E-posta: mif@sabanciuniv.edu

Profesyoneller için İş Analitiği

Günümüzde organizasyonlardaki hissi ve sezgisel olarak alınan kararlar, yerini veri ve bilgi temelli alınan kararlara bırakmaktadır. Organizasyonların faaliyetleri ile ilgili, uçtan uca pozitif finansal getiri sağlayabilecek, hatta stratejik avantaj sağlayabilecek veriye dayalı bilgi ve bilgi temelli aksiyonlar alabilmek, verileri organizasyonel hedefler doğrultusunda doğru modeller kullanarak işleyebilme becerisini gerektirmektedir.
İş dünyasında veriler üzerinden karar alabilecek yetkinliğe sahip işgücüne talep hızla arttığından, İş Analitiği ile ilgili meslekler, dünyada en çok ihtiyaç duyulan meslekler haline gelmektedir.
İş Analitiği programı, birçok farklı disiplinden faydalanarak, veri ve model temelli iş kararları alabilme ve uygulama odaklılığı sayesinde, organizasyonların karşılaştıkları gerçek problemleri çözebilme yetkinliklerini kazandırmayı hedefler.

Detaylı bilgi ve iletişim:
Web: https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/pban
Tel: 0 (216) 568 7190
E-posta: pban@sabanciuniv.edu