Ana içeriğe atla
TR EN

Yönetim Bilimleri Enstitüsü MBA Programına Başvuru Koşulları

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Başvuru Koşulları Sabancı Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programına(MBA) yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. 

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır. 

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. 

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır. 

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler : 

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. 

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online başvuru sisteminde “documents” kısmına eklenmesi gerekmektedir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgeside geçerlidir. 

3. İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir. Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler, bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır. MBA için Mektup Örneği: 

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Online başvuru sistemine eklenmelidir. 

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir. 

Yönetim Yüksek Lisans (MBA) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri zorunludur: 

  • ALES, e-ALES : Eşit Ağırlıklı en az 70 veya 
  • GMAT: En az 500 veya 
  • GRE: Sayısal en az 153 (Quantitative) 

Not: Sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES, e-ALES, GRE ve GMAT 5 yıl. 

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 70 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir. 

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

 TOEFL* IBT (Best Score kabul edilmemektedir)YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİLCPE*CAE*PTE*
MBA    8369CB56

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl. 

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) online başvurularını tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nı (ELAE-English Language Assessment Exam) alabilir ve yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilebilirler. ELAE sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır (sınav tarihinden itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı).Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. 

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar. 

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir. 

7. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

8. Özgeçmiş (CV): Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

9.Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programına başvuru için, lisans derecesini tamamlamış adaylardan diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, lisans eğitimi devam eden adaylardan mezun olabilir belgesi istenir. 

10. Diğer Gereklilikler : 

Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. 

Adaylar, başvuru belgelerini online sisteme yüklemelidirler. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. 

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. 

  • Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
  • 0216 483 93 61
  • 0216 483 90 73
  • studentinfo@sabanciuniv.edu