Ana içeriğe atla
TR EN

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Doktora Programına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. 

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır. 

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. 

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır. 

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler: 

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. 

2. Resmi Transkript :İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir. 

Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. 4'lük not sisteminden farklı not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama veya çevrim tablosu da sunmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların genel not ortalamaları için böyle bir şart yoktur. 

3. İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında "recommenders”kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
 • Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır.
 • Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine yüklenmelidir. 

5. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

6. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Table 1:

 GMATGREALESE-ALESGAT
Puan Türü-(Quantitative)Eşit AğırlıklıEşit AğırlıklıAccumulative Test Score    
Asgari Puan600157828282
Geçerlilik Süreleri5 years5 years5 years5 years2 years

a. The score obtained in the exam must be writta. Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir. 

b. Alınan sınav sonuç belgesi son başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. 

c. Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d. Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programı başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 70 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir. 

7. Doktora Programına Yüksek Lisans Diploması ile Başvuracak Adaylar İçin Tezli Yüksek Lisans Diploması: 

a. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilen YÖK Mezun Belgesi de sunulabilir. 

b. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 

c. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir. 

8. Yabancı Dil Belgesi: 

Doktora programına başvuru yapan adayların, kendi anadilleri dışında bir dilden yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puanı almış olması zorunludur. ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız

a. Yabancı dil belgesini İngilizce sınav sonuç belgesi olarak sunacak adaylar için kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen yabancı dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir

Table 2

Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT

(Best score is not accepted)    

YDS, e-YDS,

YÖKDİL, e-YÖKDİL

CPECAEPTE
Asgari Puan8873CB74
Geçerlilik Süreleri2 years5 years3 years3 years2 years

b. Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adayların, ayrıca İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir. Dikkat edilmelidir ki bu maddede yazılanlar yalnızca yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adaylar için geçerlidir. Aşağıdaki sıralanmış olan koşullar sadece b. maddesini ilgilendirmektedir.

 • Tablo 2’de belirtilen İngilizce yeterlilik ölçme sınavlarından ilgili asgari puanı almak ve bunu belgelemek gerekmektedir.
 • Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.
 • İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar T.C. vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları gerekmektedir.
 • İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, doktora programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.

c. Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) Sonuç Belgesi, doktora programına başvuruda gerekli olan “Yabancı Dil Belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki başka bir dilden getiren adaylar yukarıda da belirtildiği gibi İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için ELAE sınavına girebilirler. 

d. Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e. Doktora başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının da yabancı dil belgesi sağlaması zorunludur. 

f. Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir. 

g. TOEFL IBT, PTE, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir. 

9. Özgeçmiş (CV): Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

Önemli Hatırlatmalar:

 • Doktora programına lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. 
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. 
 • Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. 
 • Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 64
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu