Facebook
DİNLE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Başvuru

Bu doküman, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan doktora (PhD) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir.
Kimler başvurabilir?
-Siyaset Bilimi ve Ekonomi doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa kayıtları esnasında bahsi geçen derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
-
Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.
-Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılır ve tanınırlığa ilişkin onaylı doküman üniversiteye sunulur.
Başvurular hangi tarihlerde yapılır?
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.
Başvurular nasıl yapılır?

 • İlk Aşama: Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız.
 • İkinci Aşama: Tüm zorunlu belgeler ile birlikte online başvuru onay sayfasının bir çıktısı Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'nin aşağıdaki adresine elden ya da posta ile ulaştırılır.
  Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi
  Orta Mahalle, Üniversite Cd., No: 27
  Tuzla, 34956 İstanbul/Türkiye
 • -Tüm belgelerin, son başvuru tarihinden önce üniversitemize ulaşması gerekmektedir
  -
  E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 • Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek gördüğünüz belgelerin orijinallerini muhafaza ediniz. Yalnızca transkriptlerin orijinal olması zorunludur. Ancak, programa kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında belgelerin tümünün orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.
  Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
  -Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1’de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir.
  -Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
  -Zorunlu belgelere ek olarak, bazı doktora (PhD) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.
  Tablo 1
Programlar

Zorunlu Belgeler

Önerilen Ek Belgeler

Ekonomi

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10

5, 6, 11

Siyaset Bilimi

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

6

Tarih

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

-

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları
1. Online Başvuru Formu: Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda, başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Online başvuru formu için tıklayınız.
2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge.
-Tercihen kapalı zarf içinde gönderilmelidir.
-Başvuru sırasında yalnızca orijinal (fotokopi olmayan) belgeler kabul edilmektedir.
-Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. 4'lük not sisteminden farklı not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama veya çevrim tablosu da sunmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların genel not ortalamaları için böyle bir şart yoktur.
3. İki adet referans mektubu: Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.
-Normal şartlarda, referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında “recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
-Referans mektubunu yazan kişinin referans mektubunu online olarak göndermesinin mümkün olmadığı nadir durumlarda, mektuplar kapalı zarf içerisinde adayın kendisi ya da referans mektubunu yazan kişi tarafından Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları birimine postalanabilir.
-
Referans mektubu taslağı için tıklayınız.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf online sisteme yüklenmelidir.
5. Niyet Mektubu: İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir.
6. Yazılı Çalışma Örneği: 30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği.
7. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 2’de ve lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.
Tablo 2: Yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için

ALES/

e-ALES

GRE

GAT

Puan Türü

Eşit ağırlıklı

Quantitative

Accumulative Percentile

Asgari Puan

55

149

%60

Geçerlilik Süresi

5 yıl

5 yıl

2 yıl

Tablo 3: Lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için

ALES/

e-ALES

GRE

GAT

Puan Türü

Eşit ağırlıklı

Quantitative

Accumulative Percentile

Asgari Puan

80

157

%60

Geçerlilik Süresi

5 yıl

5 yıl

2 yıl


-Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge sisteme mutlaka yüklenmelidir.
-Alınan sınav sonuç belgesi son başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
-Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru sırasında sınav sonuç belgelerinin fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.
8. Yabancı Dil Belgesi: Doktora programlarına başvuru yapan adayların, kendi anadilleri dışında bir dilden yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puanı almış olması zorunludur. ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız.
-Yabancı dil belgesini İngilizce sınav sonuç belgesi olarak sunacak adaylar için kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 4’te belirtilmiştir. Belirtilen yabancı dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Tablo 4

TOEFL IBT

e-YDS, YDS, YÖKDİL

PTE Akademik

CAE

CPE

Asgari Puan

87

73

73

B

C

Geçerlilik Süresi

2 yıl

5 yıl

2 yıl

3 yıl

3 yıl

-Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adayların, ayrıca İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir. Dikkat edilmelidir ki bu maddede yazılanlar yalnızca yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adaylar için geçerlidir.

a)Tablo 4’te belirtilen İngilizce yeterlilik ölçme sınavlarından ilgili asgari puanı almak ve bunu belgelemek gerekmektedir.
b)Doktora (PhD) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile doktora programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.
c)İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılan Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. ELAE tarihi bu durumdaki adaylara e-posta ile bildirilir.
d)İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, doktora (PhD) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.

-Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) Sonuç Belgesi, doktora programına başvuruda gerekli olan “Yabancı Dil Belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki başka bir dilden getiren adaylar yukarıda da belirtildiği gibi İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için ELAE sınavına girebilirler.
-Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Doktora başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının da yabancı dil belgesi sağlaması zorunludur.
-Online sistemdeki ilgili kısımda, sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge sisteme yüklenmelidir.
-
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir.
-Başvuru sırasında, sınav sonuç belgelerinin fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.
9. Araştırma Planı: Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular için 1500 kelimeden az olmalıdır.
10. Tezli Yüksek Lisans Diploması: Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların “tezli yüksek lisans” diplomalarını sunmaları gerekmektedir.
-Başvuru sırasında diplomanın fotokopisi kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.
-Adayın resmi transkriptinde, tezli yüksek lisans programından mezuniyetine ilişkin bilgi varsa başvuru sırasında bu da yeterlidir. Ancak kayıt sırasında orijinal diplomanın sunulması yine de gerekecektir.
-Tezli bir yüksek lisans programından mezun oldukları halde, yüksek lisans diplomalarında veya transkriptlerinde buna dair bilgi yer almayan adayların, tezli programdan mezuniyetlerini mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.
-06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.
11. Özgeçmiş: Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir.
Başvurular nasıl değerlendirilir?
-Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir.
-Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
-Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır.
-Yurtdışında bulundukları için yazılı sınav veya mülakatlara katılamayacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylar için telefon veya Skype üzerinden mülakat yapılabilir.
Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?
Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul
(0216) 483 93 61
(0216) 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu