Ana içeriğe atla
TR EN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Başvuru

Bu sayfa, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan doktora (PhD) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir.

Kimler başvurabilir?

  • Siyaset Bilimi ve Ekonomi doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir. Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa kayıtları esnasında bahsi geçen derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir
  • Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.
  • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Başvurular hangi tarihlerde yapılır?

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.

Başvurular nasıl yapılır?

  • Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız.
  • E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

  • Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1’de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir.
  • Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
  • Zorunlu belgelere ek olarak, bazı doktora (PhD) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.

Tablo 1

 Zorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Deneysel Psikoloji    1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11    6
Ekonomi1, 2, 3, 4, 7, 8, 105, 6, 11
Siyaset Bilimi    1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 116
Sosyal Psikoloji    1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 116
Tarih1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11    -
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları

1. Online Başvuru Formu: Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Online başvuru formu için tıklayınız 

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge. 

Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir . 

E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgeside geçerlidir.

Lisans derecesi ile doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. 4'lük not sisteminden farklı not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama veya çevrim tablosu da sunmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuran adayların genel not ortalamaları için böyle bir şart yoktur.
 

3. İki adet referans mektubu: Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.
Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında "recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir. Referans mektupları İngilizce veya Türkçe olmalıdır.Diğer dillerde yazılan referans mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır. Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine yüklenmelidir. 

5. Niyet Mektubu: İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

6. Yazılı Çalışma Örneği: 30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

7. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 2’de ve lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.

Tablo 2: Yüksek lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için
 ALESGREGAT
Puan TürüEşit ağırlıklı    QuantitativeAccumulative Test Score (Subject Test)
Asgari Puan (Siyaset Bilimi doktora programı hariç)5514955
Asgari Puan (Yalnız Siyaset Bilimi doktora programı için)7015570
Geçerlilik Süresi    5 yıl    5 yıl    2 yıl    
Tablo 3: Lisans derecesi ile yapılan doktora başvuruları için
 ALESGREGAT
Puan Türü    Eşit ağırlıklı    QuantitativeAccumulative Test Score ( Subject Test)
Asgari Puan    8015080
Geçerlilik Süresi    5 yıl    5 yıl    2 yıl    

Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir. Alınan sınav sonuç belgesi son başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 55 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

8. Yabancı Dil Belgesi: 

Doktora programlarına başvuru yapan adayların, kendi anadilleri dışında bir dilden yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puanı almış olması zorunludur. ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız.

Yabancı dil belgesini İngilizce sınav sonuç belgesi olarak sunacak adaylar için kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 4’te belirtilmiştir. Belirtilen yabancı dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Tablo 4

 TOEFL IBT    e-YDS, YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL    PTE Akademik    CAECPE
Asgari Puan    877373BC
Geçerlilik Süresi    2 yıl5 yıl2 yıl3 yıl3 yıl

Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adayların, ayrıca İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekmektedir. 

Bunun için aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir. Dikkat edilmelidir ki bu maddede yazılanlar yalnızca yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki dillerden birinden sağlayan adaylar için geçerlidir.

Tablo 4’te belirtilen İngilizce yeterlilik ölçme sınavlarından ilgili asgari puanı almak ve bunu belgelemek gerekmektedir.
Doktora (PhD) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile doktora programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.

İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. 

Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar TC vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları gerekmektedir.

İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, doktora (PhD) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. ​​​​​
Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) Sonuç Belgesi, doktora programına başvuruda gerekli olan “Yabancı Dil Belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak yabancı dil belgesini İngilizce dışındaki başka bir dilden getiren adaylar yukarıda da belirtildiği gibi İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için ELAE sınavına girebilirler. Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Doktora başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının da yabancı dil belgesi sağlaması zorunludur. Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına mutlaka yüklenmelidir.  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir. TOEFL IBT Best Score kabul edilmemektedir.
 

9. Araştırma Planı: 

Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular için enaz 1500 kelime olmalıdır. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

10. Tezli Yüksek Lisans Diploması: 

Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların “tezli yüksek lisans” diplomalarını sunmaları gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilen YÖK Mezun Belgesi de sunulabilir.
Adayın resmi transkriptinde, tezli yüksek lisans programından mezuniyetine ilişkin bilgi varsa başvuru sırasında bu da yeterlidir. Ancak kayıt sırasında orijinal diplomanın sunulması yine de gerekecektir. Tezli bir yüksek lisans programından mezun oldukları halde, yüksek lisans diplomalarında veya transkriptlerinde buna dair bilgi yer almayan adayların, tezli programdan mezuniyetlerini mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

11. Özgeçmiş: 

Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. Başvurular nasıl değerlendirilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora (PhD) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır. Mülakatlar günün şartlarına göre fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak düzenlenebilir.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim? Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.