Facebook
DİNLE

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Tezsiz) Programları Başvuru ve Gereklilikler

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları (TEZSİZ) Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Başvurular, Akademik Takvim'de ilan edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılarak, tanınırlığa ilişkin onaylı doküman Üniversiteye sunulur.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru belgelerinin, posta yoluyla veya elden Üniversiteye ulaştırılması gerekir. Başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

1

Online Başvuru

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.

2

Program Başvuru Formu

DA Programı Başvuru Formu

IT Program Başvuru Formu

3

Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin tercihen kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

4

Niyet Mektubu

Programa katılma amaçlarınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz bir veya iki sayfalık doküman

5

Özgeçmiş (CV)

Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

6

Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf.Online başvuruya eklendiyse gönderilmesine gerek yoktur.

7

İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.
Referans mektubu, online olarak sisteme yüklenecekse; online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler. Referans mektuplarının kapalı zarfta sunulması tercih edilirse;mektubu size verebilir veya Üniversiteye gönderebilirler.

8

Mezuniyet Dereceleri

Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir

9

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 78 puan

PTE

En az 48 puan

CAE

En az B

CPE

En az C

KPDS

En az 65 puan

ÜDS

En az 65 puan

YDS,e-YDS

En az 65 puan

YÖKDİL

En az 65 puan

ELAE-

English Language Assessment Exam

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan; yukarıdaki tablonun 9. maddesinde yer alan İngilizce yeterlilik sınavlarının herhangi birinde asgari puanın sağlanması ve sınavların aşağıda belirtilen geçerlilik süreleri kapsamında sınav sonuç belgesinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

  • TOEFL: 2 yıl
  • PTE 2 yıl, CAE, CPE 3yıl,
  • KPDS, ÜDS, YÖKDİL, e-YDS ve YDS: 5 yıl

(Kayıt tarihinde geçerli olmalıdır.)

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.

b) Sınav Merkezleri

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre).

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu "Practice Test" sayfasında bulabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin(transkript hariç) orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatıırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27,Tuzla, 34956 Istanbul

(0216) 483 90 93
(0216) 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu