Ana içeriğe atla
TR EN

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Tezli) Programları Başvuru ve Gereklilikler

  • SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
  • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
  • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
  • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
  • Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.
Online Başvuru FormuSon başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.
Resmi Transkriptİlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir. E-Devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.
Niyet MektubuAdayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.
Özgeçmiş (CV)Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.
İki adet Referans Mektubu Online sisteme yüklenmelidir. Mektup örneği Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda recommenders kısmına kayıt edilen öğretim üyelerinin email adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Öğretim üyeleri bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç BelgesiALES, e-ALES     Sayısal En az 65
GRE    Quantitative en az 153
GAT    Accumulative Test Score (General Test) En az 65 (Pakistan NTS tarafından yapılan)
Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES,e-ALES, GRE 5 yıl, GAT 2 yıl.
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi*TOEFL    Internet-based test (IBT): : En az 80 puan (Best Score kabul edilmemektedir.)
PTE    En az 69
CAE    En az B
CPE    En az C
YDS, e-YDS, YÖKDİL e-YÖKDİL       En az 67 puan
Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL, PTE 2 yıl; CAE, CPE 3yıl; YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl.
Mezuniyet Dereceleri- Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur. - Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

(*) Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. 

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar. TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre) Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir. Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, 

ALES sınavı 65 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir. Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orjinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız. 

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 İstanbul
(0216) 483 90 93
(0216) 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu