Facebook
  • Anasayfa
  • Araştırma
  • Süreçler
  • Sanayiciler İçin
DİNLE

Sanayiciler İçin

Sabancı Üniversitesi, eğitimlerin ötesinde, sanayi şirketleri ve kurumsal şirketlere yeni teknolojileri ve ortak çalışabilecekleri şirketleri keşfetme hizmetleri ile yatırım fırsatları sunar.

Text

Ortak Ar-Ge Projesi Geliştirme HizmetleriAr-Ge Projelerine Danışmanlık HizmetleriAvrupa İşletmeler Ağı HizmetleriEndüstriyel HizmetlerEğitim

Sanayinin ihtiyaçlarını, üniversite öğretim üyelerinin / araştırmacılarının teknik ve bilimsel çalışmaları ile birleştirerek, sanayide sürdürülebilir rekabeti sağlayacak Ar-Ge projeleri geliştirilmektedir.

 

Sanayi tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde (TEYDEB 1501, 1511, vb.) ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik danışmanlık Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacılar tarafından sağlanabilmektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Komisyonu’nun özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırma hedefiyle kurguladığı üye ülkeler, asosye ülkeler ve diğer üçüncü ülkerin dahil olduğu çok ortaklı bir AB projesidir. Proje kapsamında güncel olarak 60’dan fazla ülkede sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, kalkınma ve inovasyon odaklı kamu kuruluşları ve çeşitli destek örgütlerinin de yer aldığı kuruluşlar bölgesel olarak AİA projesini yürütmektedirler.

Proje uygulayıcısı konsorsiyumlar bölgelerindeki uluslararasılaşma hedefi ve inovasyon potansiyeli bulunan firmalara kendi ticari, teknoloji ve araştırma işbirlikleri alanlarında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. 2008 yılından beri AİA projesinin İstanbul konsorsiyumunun bir parçası olan Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve KOSGEB İstanbul temsilcilikleri ile birlikte proje hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Alanında uzman Sabancı Üniversitesi AİA ekibi özellikle AB projeleri konusunda ortak arayışı ve proje-fon kaynağı eşleştirme konusunda destek olmaktadır. Uluslararasılaşmaya yönelik kapasite artırımını hedefleyen faaliyetler ve inovasyon yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik hizmetler de AİA ekibinin sunduğu desteklerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  Avrupa’nın en geniş iş ağına sahip olan projenin ortak arama veri tabanı bu hizmetin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak ve verilen desteklerden yararlanmak için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

Avrupa İşletmeler Ağı  Enterprise Europe Network

INNOVIST (INcreasing the InNOVation Management Capacity of SMEs in ISTanbul), Türkiye ekonomisinin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan bir projedir.

Güncel proje dönemi göz önünde bulundurulduğunda2018 yılı sonuna kadar yürütülecek olan bu proje ile, bünyelerinde inovasyon faaliyetleri gerçekleştiren ancak bu faaliyetleri bir sistematik içerisinde yönetmek için yeterli bilgiye ve/veya yetkinliklere sahip olmayan, potansiyel sahibi KOBİ’lere inovasyon süreçlerini daha iyi yönetmeleri konusunda destek sağlayarak, potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hizmet verilen firmalara, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve CEN/TS 16555-1 İnovasyon Yönetimi Standardı ile uyumlu olan (“IMP3rove”, “smE-MPOWER” gibi) metodolojiler kullanılarak bir mevcut durum analizi yapılmakta ve bu analizin çıktıları bir rapor olarak sunulmaktadır. Firma ile belirlenen öncelikler çerçevesinde kısa ve orta vadede bir yol haritası oluşturularak, firmanın gelişmeye açık noktalarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak iç ve dış aktörler tanımlanmaktadır. Firmanın yol haritasını takip ederken yaşayabileceği olası sorunları çözebilmek ve çalışmayı başarıya ulaştırabilmek adına, ilgili faaliyetler INNOVIST uzmanları tarafından süreç boyunca takip edilmektedir.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak ve verilen desteklerden yararlanmak için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz INNOVIST.

Sanayinin taleplerine yönelik üniversite araştırma altyapısı firmalar tarafından kullanılabilmektedir.