DİNLE

Araştırma Yönetimi

Sabancı Üniversitesinde Araştırma faaliyetleri, Fakülteler, Merkezler ve Forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir.

Araştırma ile ilgili faaliyetlerin yönetimi ise, profesyonel ve özgün nitelikte bir yapılanmaya sahip olan ve 2001 yılında kurulan Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir.

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetim süreci, planlama ve politika geliştirme, uygulama ve izleme değerlendirme döngüsü çerçevesinde yürütülür.

  1. Araştırma Planlama ve Politika Geliştirme; araştırma politika, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, araştırma işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, finansal destek planının yapılması, teşvik ve destek sisteminin yönetilmesi, üniversite sıralama sistemlerinin yönetilmesi ve lisansüstü politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yönetimini;
  2. Araştırma Projelerinin/İşbirliği Fırsatlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması; araştırma işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi ve uygulanması, araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırma projelerinin uygulanması ve bilgi (teknoloji ve diğer) transferinin yönetimi;
  3. Araştırma Çıktılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi; araştırma çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ve politika, performans, önceliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini kapsar.

Araştırma yönetiminin ALP aracılığıyla kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile, araştırma odaklı bir üniversite olmanın bir gereği olarak yukarıdaki basamakların oluşturduğu araştırma yönetim döngüsünün devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca bu yapılanma ile hedeflenen katma değer; akademik personelin araştırma konusuna odaklanmasının sağlanması, araştırmanın amacına uygun kamu ve özel fon kaynaklarından desteklenmesi, araştırma odaklı olarak başlatılan işbirliği ve projelerin uygulama sürecinde yasal olarak taahhüt altına girilen konularda hedeflenen performans çıktıları doğrultusunda hareket edilebilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması, araştırmanın ve çıktıların ekonomik değere dönüşüm sürecinin, işbirlikleri, yeni girişimler, yeni bilgiye yatırım, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ile geliştirilmesidir.

Araştırma yönetimine ilişkin mekanizmalar hakkında daha detaylı bilgiye Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü sayfasından, ALP’in araştırmacılar, sanayiciler ve girişimciler için vermiş olduğu desteklere ilişkin daha detaylı bilgiye ise Araştırmacılar İçin, Sanayiciler İçin ve Girişimciler İçin sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Dinle