Facebook
OPIM 621 İşletme Operasyonları Stratejisi Select Term:
Bu dersin amacı işletme operasyonları stratejisini bir örgütün rekabet gücünü belirleyen ana etkenlerden biri olarak ortaya koymaktır. Buna yönelik olarak, işletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilmelerini mümkün kılacak etkin operasyon stratejilerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanılmaktadır. İşletme operasyonları stratejisini oluşturan unsurlar ve bu stratejilerle genel işletme stratejileri arasındaki bağlantılar üzerinde durulmakta, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabilecek operasyonel özelliklerin belirlenmesi ve analizinde kullanılan kavram ve araçlar tanıtılmaktadır. Öğrencilerden beklenen, etkin bir işletme operasyonları stratejisinin tasarımı ve zaman içinde uygulanmasına, operasyon stratejisiyle diğer işlevsel stratejiler ve genel işletme stratejisi arası bütünleşmenin sağlanmasına yönelik bir bakış açısı geliştirmeleridir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -