Facebook
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formulasyon ve çözümünde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanısıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Ayrıca küresel rekabet koşullarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin geleneksel işletme operasyonları üzerindeki etkileri tartışılır. Süreç iyileştirme, yeni ürün geliştirme, tedarikçi seçimi, tedarik zinciri yönetimi, küresel üretim ve lojistik, elektronik ticaret gibi konular tartışılırken, bu alanlardaki yeni gelişmelerin altyapısını oluşturan teknoloji ile ilgili konular üzerinde de durulur.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -