Facebook
MKTG 902 Pazarlama Stratejisi Select Term:
Stratejik pazarlama kararlarının disiplinler arası yapısı ve içeriksel karakteri göz önüne alınarak etkin pazarlama strateji tasarımı ve uygulaması ile ilgili temel konular tartışılır. Bu dersin özellikle üzerinde durduğu konular: a) pazarlar nasıl işler ve nasıl gelişir; b) müşteriler gerçekte nasıl davranırlar; c) firmalar pazar ile nasıl ilişkilenir; d) etkin pazarlama stratejisi firma performansını ve sosyal refahı nasıl etkiler; ve e) pazarlama stratejisinin fonksiyonel yönleri globalleşme ve bilgi ekonomisinde nasıl şekillendirilebilir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -