Facebook
MKTG 902 Pazarlama Stratejisi
Stratejik pazarlama kararlarının disiplinler arası yapısı ve içeriksel karakteri göz önüne alınarak etkin pazarlama strateji tasarımı ve uygulaması ile ilgili temel konular tartışılır. Bu dersin özellikle üzerinde durduğu konular: a) pazarlar nasıl işler ve nasıl gelişir; b) müşteriler gerçekte nasıl davranırlar; c) firmalar pazar ile nasıl ilişkilenir; d) etkin pazarlama stratejisi firma performansını ve sosyal refahı nasıl etkiler; ve e) pazarlama stratejisinin fonksiyonel yönleri globalleşme ve bilgi ekonomisinde nasıl şekillendirilebilir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 4
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -